Âdet Kanamasının Oluşması

Erginlik çağma gelip vücutta yapılan cinsel hormonlar belirli bir düzeye ulaştıktan sonra, adet kanaması, belli bir düzen içinde her ay görülür. Normalde adet kanaması her 28 günde bir gelir ve genellikle 3-5 gün sürer ve kanama süresi en fazla 6-7 gündür.

 • Bir âdetten diğer âdete kadar geçen süreye "siklus" denir.
 • Her siklusta bir yumurta hücresi gelişir, olgunlaşır ve döllenmeye hazır bir duruma gelir.
 • Bütün bu olaylar hormonların etkisi altında olur.
 • Siklusun amacı kadını üremeye hazırlamaktır.

Bu gelişmelere "Hormonlar" başlığı altında değinildiği gibi, beyindeki hipotalamus denen merkezden kalkan uyarıların sonucu, beynin alt kısmındaki hipofiz bezinin ön lobundan çıkan gonodotrop hormonlar denen birtakım hormonların (FSH, LH, LTH) yumurtalıkları uyararak, oradan östrojen ve progestron hormonlarını salgılamaları sonucu oluşur.

Siklus Boyunca İki Önemli Olay Görülür

Bunların birincisi bir adet kanamasından sonra aşağı yukarı 14. gün civarı görülen yumurtlama olayıdır. Bu olay kadınlar tarafından genellikle hiç fark edilmez. Yumurtlama yukarıda adı geçen hormonların belli bir düzeyde bulunuşu ve birbirlerine etkileriyle olur.

 • Bir taraftan siklusun ortalarında yumurtlama olurken, bir taraftan da dölyatağında döllenmesi muhtemel yumurtanın yerleşebilmesi için birtakım değişiklikler olur.
 • Siklusun görülen ikinci önemli olayı ise adet kanamasıdır.
 • Eğer bu arada bir gebelik başlamazsa, aşağı yukarı 14 gün sonra dölyatağının gebeliğe hazırlanmış olan bu iç yüzeyi gene hormonların belirli düzeylere ulaşması sonucu adet kanaması şeklinde dışarı atılır.

Adet kanamasının fizyolojik sınırlar içinde olması için dölyatağının iç yüzeyi yani endometrium, yumurtalıklar, hipofiz ön lobu ve hipotalamustaki odağın arasında uyumlu bir çalışma düzeni gereklidir.

Kanamanın Şiddeti Nasıl Olmalıdır?

Rahim büzülerek, kan damarlarının kapanmasını sağlar. Bu sırada kadının ruhsal durumu da kanamanın şiddetini etkileyebilir. Yapılan araştırmalara göre, kadınlar her adette 50 cm3 kan kaybederler. Kadınlar tarafından genellikle "rahatlama" diye değerlendirilir. Buna hak vermek gerekir. Kanama günlerinden önce ve kanama sırasında kadınların büyük çoğunluğunda ruhsal ve bedensel değişiklikler görülür.

 • Şikayetler çok çeşitlidir.
 • Ruhsal bunalım, cilt bozukluğu, baş ağrıları gibi.
 • Bunların kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, adetten önceki günlerde hormon dengesinin bozulduğu ve bunun da ruhsal açıdan kadını sıkıştırdığı anlaşılmıştır.
 • Bunun yanı sıra, östrojen hormonunun üretilmesiyle birlikte vücudun bütün dokularında sıvı tutulması olur.
 • Bu da kadınlara göğüslerde dolgunluk, karında şişlik hissi verir.
 • 8 günden fazla kanamalar için mutlaka kadın doğum uzmanına başvurulması gerekir.
avatar