Seks İşçileri Ve Müşterileri !

Seks işçileri mesleklerinden dolayı CYBE / HIV yönünden yüksek riske maruz kalmaktadır. Buna toplum tarafından dışlanmaları, damgalanmaları eklenince varolan risk katlanarak artmaktadır.

Çünkü zaten yeterli olmayan eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma olanakları da kısıtlanmaktadır.Toplumların çoğunda çok yaygın olan paralı seksi görmezden gelmek yerine bunu bir olgu olarak kabul edip, paralı seksteki bulaşma riskini azaltmaya yönelik gerçekçi çalışmalar yapmak çok daha etkili bir yaklaşımdır. Böylece seks işçilerinin, müşterilerinin ve dolaylı olarak da toplumdaki diğer kişilerin karşılaştıkları risk azaltılabilir.

Paralı Seks ve Önlem Paketi

Seks işçilerine varolan sağlık hizmetleri üzerinden ulaşmak zor olduğu için yine seks işçilerinin kendilerinin görev aldığı paralı sekse yönelik önlem paketi bilgi ve davranış değişikliğine yönelik mesajları, kondom kullanımın özendirilmesini ve etkin CYBE tanı - tedavi hizmetlerini içermelidir.

Paralı sekse yönelik önlem paketi bilgi ve davranış değişikliğine yönelik mesajları, kondom kullanımın özendirilmesini ve etkin CYBE tanı-tedavi hizmetlerini içermelidir. Önleme çalışmaları seks işçilerini olduğu kadar müşteri olma olasılığı en yüksek olan erkek gruplarını da içermelidir.

Paralı Seks İşçileri Kondom Kullanımı

Bu gruplar arasında göçmen işçilerin, askerlerin, uzun yol şoförlerinin daha önde geldiği, bu kişiler üzerinden enfeksiyonların toplumda "daha düşük risk" altında olduğu varsayılan diğer kadınlara ve onlar üzerinden çocuklarına yayıldığı belirtilmektedir. Paralı seks müşterilerine işyerlerinden veya eczaneler üzerinden ulaşmanın daha mümkün olduğunu da araştırmalar göstermektedir.

Hayat Kadınları Sokakta..

Akran eğitimcileri tarafından bizzat seks işçilerinin çalıştıkları yerlerde sokak çalışmaları yürütmek, bu yolla seks işçileri arasında kondom kullanımı ve sağlık kuruluşlarına başvurma davranışının özendirilmesi yararlı sonuçlar vermektedir.

Bununla birlikte seks işçilerinin gereksinimlerini karşılayacak, kolay ulaşabilecekleri, çalışma saatlerine uygun, yargılayıcı olmayan, insan haklarına saygılı çok yönlü bir sağlık hizmeti sunumunu sağlamak önleme çalışmalarının başarılı olması için gereklidir.

Kayıtlı Seks İşçilerinin Muayene Zorluğu

Kayıtlı seks işçilerini periyodik olarak, kayıtsız olanları da polis yakaladıkça zorunlu muayeneye tabii tutmaktan ibaret olan halihazırdaki uygulamanın önleme üzerinde etkisi olmadığını artık bütün dünya kabul etmektedir. Yine bazı ülkelerde genelev yöneticileri tarafından kondom kullanımının zorunlu tutulması, böylece genelevlerin "güvenli evler"e dönüştürülmesi de özendirilmektedir.

avatar