HIV Virüsü ve Afrika !

Sahra altı Afrika, dünyada HIV salgınından en çok etkilenen bölgedir. Dünya nüfusunun %10 kadarının yaşadığı bu bölgede dünyadaki tüm HIV/AIDS olgularının %64'ü bulunmaktadır.

  • Dünya Sağlık Örgütü'nün tahmini hesabına göre 2004 yılında HIV ile yaşayan insan sayısı 23.4 -28.4 milyon, ortalama 25.4 milyona ulaşmıştır.
  • 2004 yılı içinde 3.1 milyon kişi hastalığa yeni olarak yakalanırken 2.3 milyon kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
  • Erişkin nüfusun %7.4'ü HIV ile infektedir.

Dünyadaki En Yüksek HIV Ortalaması

Bu, dünyadaki en yüksek orandır. Ortalama yaşam süresi 40 yaşın altına inmiştir.Tüm dünyada HIV infeksiyonuna yakalanmış kadınların %76'sı Sahra altı Afrika'dadır. Bu bölgedeki HIV/AIDS olgularının 13.3 milyon ile %57'sini kadınlar oluşturmaktadır. HIV infeksiyonu taşıyan 10 erkeğe karşılık 13 kadın bulunmaktadır. 15-24 yaş arasındaki kadınların %6.9'u, erkeklerin %2.2'si HIV ile infektedir.

Gana'da Hiv 9/1 Oranda Kadında Fazladır

Gana'da 9 kadına karşılık 1 erkek HIV infeksiyonu taşımaktadır.

Hastalığın kadınlarda daha yaygın olmasında erken yaşta cinsel hayatın başlaması, cinsel taciz ve tecavüz gibi faktörler de rol oynamaktadır. 2003 yılında hamile kadınların %27.9'u HIV taşımakta, doğan çocukların yaklaşık 1/3'i doğum sırasında hastalığa yakalanma riski ile hayata başlamaktadır.

Bebeklerin anne sütü ile beslenmeleri, anneden HIV bulaşma riskini arttırmaktadır, ancak yoksulluk ve açlığın önemli bir sorun olduğu bu bölgede anne sütü kullanılması çoğu zaman engellenememektedir.Bu nedenle dünyadaki HlV'e yakalanmış çocukların %90'ı Sahra altı Afrika'da yaşamaktadır.

Tüm Afrikada Salgın Hızla Yayılmakta !

Bununla birlikte Afrika'nın her tarafında salgın aynı şiddette ilerlememektedir. Güney Afrika'da artış devam ederken başta Uganda olmak üzere Doğu Afrika 'da hafif bir azalma; Orta ve Batı Afrika'da % 5 civarında seyreden bir durağanlık izlenmektedir.

Doğu Afrika'da  yapılan eğitim çalışmaları sonucunda toplum, kondom kullanımı ve cinsel hayata başlama yaşının geciktirilmesini benimsemiş; buna cinsel yolla bulaşan diğer infeksiyonların tedavisi de eklenince toplumda HIV prevalansında azalma sağlanmıştır. Uganda'da 1990 yılında nüfusun %13'ü HIV infeksiyonuna yakalanmışken bu oran 2003 yılında % 4.1'e; Etopya'da %24 (1990)'den % 11 'e ( 2003) gerilemiştir.

Dünya Sağlık Örgütünün kayıtlarına göre 2004 yılı sonunda dünyada HIV ile yaşayanların yaklaşık yarısı kadındır.

avatar