AIDS CİNSELLİK ve KONDOM

1980’lerde, epideminin başlangıç aşamalarında HIV AIDS ’in riskli davranışlarla bulaşan bir enfeksiyon olduğu kabul gördü ve önleme çalışmaları yürütülürken bireysel davranış değişikliği yaratmak amaçlandı.

Bunun için insanlar bu hastalığın bulaşma yolları ve kendilerini ondan nasıl koruyacakları konusunda bilgilendirilmeye başlandılar. Bunun davranış değişikliği oluşturmak için yeterli olduğu düşünüldü. Ne yazık ki bu yaklaşımın davranış değişikliği üzerindeki etkisi ya hiç olmadı ya da yetersiz oldu.

Çünkü insan davranışı çoğu zaman bireysel kararların ötesinde kişinin içinde yaşadığı çevrenin belirlediği bir çok faktörün etkisiyle oluşur. Bu faktörler hep birlikte kişinin güvenli davranışa yönelik karar almasını ve davranış geliştirmesini, dolayısıyla HIV'e duyarlılığını belirler.

Cinsel Hayat Yaşam Koşullarına Göre Oluşur

Tek başına bilgilendirme önlemeye yetmez.Davranış değişikliği için bireylerin içinde yaşadığı sosyal, kültürel ve ekonomik koşullan anlamak çok önemlidir.

Kondom kullanma davranışını irdeleyecek olursak; kişinin kondom kullanmanın önemini bildiğini varsayalım. İlk aşamada üzerinde durulması gereken nokta kişinin kondoma ulaşma olanaklarının belirlenmesidir. Bunun önünde bir dizi engel bulunabilir. Örneğin seks işçileri yanlarında kondom taşıyamayabilirler.

Kondom Almaktan Utanmayın Artık

Çünkü polis çantalarında kondom görürse paralı seks yaptıklarının bir kanıtı olarak algılayabilir. Bir çok insan ekonomik engeller nedeniyle kondom alamayabilir. Ya da eczaneden veya marketten kondom almaya utanabilirler. Bu da bir sosyal engeldir. Benzer engeller damar içi uyuşturucu kullanımı için de geçerlidir. Üstelik bu alanda yasal ve polisiye engeller daha güçlüdür. Bu nedenle uyuşturucu kullanan kişiler sıklıkla enjektör paylaşmak zorunda kalırlar.

Kondomun Faydaları !

Kişinin kondomu edindiğini düşünelim.Bu aşamada kişinin cinsel ilişkisinde kondomu kullanma, cinsel eşine kabul ettirme becerisi devreye giriyor.

Engeller bitmiyor. Çünkü okula gitme olanağı bulabilen gençler bile büyük çoğunlukla eğitimleri sırasında kondom kullanma becerisi kazanamıyorlar. İşe yeni başlayan seks işçileri kondom kullanımı hakkında genellikle bir deneyime sahip değildir.

Yine erkeklerle cinsel ilişkiye giren genç erkeklerin de anal ilişkide kondom kullanımı konusunda hiç bilgileri olmayabilir.Ayrıca kondom kullanımı yalnızca mekanik beceri gerektiren bir konu değildir. Cinsel eşle konuşma ve kullanmaya ikna etme gibi davranışsal beceriler gerektirir ki bunlar cinsel sağlık eğitimi programlarında bile ihmal edilebilen konulardır.

Kondom Kullanmayı İstemiyorsa Konuşun !

Son olarak da cinsel eşin kondom kullanmaya istekli olup olmaması sorunu vardır.

Örneğin seks işçilerine yönelik önleme programlarında müşteri kondom kullanmayı  kabul etmezse ne yapılabileceği tartışılmadığında çok önemli bir boyut eksik kalmış olur. Toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı da önemli bir sosyal engeldir.Çok az toplumda kadın kocasının evlilik dışı cinsel ilişkileri olduğunu bilse bile kocasından kondom kullanmasını isteyebilir.

Maçolar Kondomu Zayıflık Olarak Görüyor

Toplumsal normlar ve kültürel inanışlar da kondom kullanımının önünde engel olabilmektedir. Maço kültüründe kondom kullanımın bir zayıflık olarak algılanması veya cinsel işlevleri etkilediği düşüncesi buna örnektir.

Kondom kullanma örneğinden de görüldüğü gibi bir dizi çevresel faktör kişilerin önlem alabilme gücünü etkilemektedir. Bu nedenle yalnızca bireyi hedef alan önleme programları yeterli olmayıp, diğer faktörleri iyi tanımlamak ve onları dikkate alan programlar geliştirmek etkin bir önleme için şarttır.

avatar