Akciğer Nakli Nedir

Nakil Risk ve Sonrasındaki Gelişmeler Nelerdir ?

Bazı akciğer hastalıkları, iyi tedavi edildikleri halde, ilerle­me göstererek ağır nefes darlığına yol açmaktadır, Vücudun herhangi bir hareket veya efor sarfetmesi olanaksız bir duru­ma gelerek, “normal bir hayat” yaşanamamaktadır. Bütün tedavi yolları denenmiş ve hiçbir alternatif kalmamışsa, ağır akciğer hastaları için akciğer nakli son çaredir.

Alıcı seçimindeki genel prensipler:

Klinik ve fizyolojik olarak terminal safhada akciğer has­talığı bulunması,

Tıbbi tedavi uygulamasının yetersiz ve etkisiz kalması,

Hastanın günlük yaşam aktivitelerini sürdüremeyecek durumda olması,

Yaşam beklentisinin kısıtlı olması,

Kalp fonksiyonlarının yetersiz ol­ması,

Kışının rehabilitasyon potansiyeli­nin olması,

Beslenme durumu kabul edilebilir düzeyde olması,

Diğer organ yetmezlikleri olma­ması,

Kanser hikayesi olmaması,

Kortikosteroid türü ilaçlar kullanmamış olması,

Alıcı yaşının 60’ın altında bulunmasıdır.

Akciğer nakli tek veya çift veya kalp –  akciğer kombinasyo­nuyla nakledilmektedir. Her yöntemden sonra vücudun gücü tekrar yerine gelebilmektedir.

Risk ;

Akciğer nakli büyük bir ameliyattır. Bu nedenle ameliyat sırasında ve sonrasında belirli bir ölüm riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Nakil sonrası kontroller ;

Nakil sonrası sıkı bir kontrol ve takip gerekmektedir. Kont­rollerin önemi, özellikle vücudun yabancı organa karşı geliş­tirdiği tepkiyi, iltihaplanma belirtilerini ve diğer sorunları er­ken teşhis ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Nakil sonrası ilaç tedavisi ;

Vücudun yabancı organa karşı geliştirdiği tepkiyi ortadan kaldırmak için, vücudun savunma mekanizmasının gücünü azaltacak ilaçlar kullanılmaktadır,

Nakil sonrası problemler ;

Vücudun yabancı organı kabul etmemesi,

Vücudun savunma gücünü azaltacak ilaçlar kullanıldı­ğından, enfeksiyon hastalıklarına daha sık rastlanması…

 
PAYLAŞ
Sağlık
Sağlık ve Hastalık bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.

avatar
wpDiscuz