Akciğer Nakli Nedir

Nakil Risk ve Sonrasındaki Gelişmeler Nelerdir ?

Bazı akciğer hastalıkları, iyi tedavi edildikleri halde, ilerle­me göstererek ağır nefes darlığına yol açmaktadır, Vücudun herhangi bir hareket veya efor sarfetmesi olanaksız bir duru­ma gelerek, "normal bir hayat" yaşanamamaktadır. Bütün tedavi yolları denenmiş ve hiçbir alternatif kalmamışsa, ağır akciğer hastaları için akciğer nakli son çaredir.

Alıcı seçimindeki genel prensipler:

Klinik ve fizyolojik olarak terminal safhada akciğer has­talığı bulunması,

Tıbbi tedavi uygulamasının yetersiz ve etkisiz kalması,

Hastanın günlük yaşam aktivitelerini sürdüremeyecek durumda olması,

Yaşam beklentisinin kısıtlı olması,

Kalp fonksiyonlarının yetersiz ol­ması,

Kışının rehabilitasyon potansiyeli­nin olması,

Beslenme durumu kabul edilebilir düzeyde olması,

Diğer organ yetmezlikleri olma­ması,

Kanser hikayesi olmaması,

Kortikosteroid türü ilaçlar kullanmamış olması,

Alıcı yaşının 60'ın altında bulunmasıdır.

Akciğer nakli tek veya çift veya kalp -  akciğer kombinasyo­nuyla nakledilmektedir. Her yöntemden sonra vücudun gücü tekrar yerine gelebilmektedir.

Risk ;

Akciğer nakli büyük bir ameliyattır. Bu nedenle ameliyat sırasında ve sonrasında belirli bir ölüm riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Nakil sonrası kontroller ;

Nakil sonrası sıkı bir kontrol ve takip gerekmektedir. Kont­rollerin önemi, özellikle vücudun yabancı organa karşı geliş­tirdiği tepkiyi, iltihaplanma belirtilerini ve diğer sorunları er­ken teşhis ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Nakil sonrası ilaç tedavisi ;

Vücudun yabancı organa karşı geliştirdiği tepkiyi ortadan kaldırmak için, vücudun savunma mekanizmasının gücünü azaltacak ilaçlar kullanılmaktadır,

Nakil sonrası problemler ;

Vücudun yabancı organı kabul etmemesi,

Vücudun savunma gücünü azaltacak ilaçlar kullanıldı­ğından, enfeksiyon hastalıklarına daha sık rastlanması...

avatar