Akupunkturun Kötüye Kullanılması !

”Prof. Dr. Baha Çelik ‘in Şişmanlık ve Akupuntur Tedavileri”

Akupunkturun kötüye kullanımı veya şarlatanca akupunktur tedavisinin yapıldığı hallerde her hekim bu tür uygulamaya karşı çıkar ve çıkmalıdır da.

Yeterli akupunktur eğitimi almış bir tıp doktoru tedavi yapmaya yetkilidir. Ülkemizde akupunktur tedavisini yapacak doktorların tanımı yapılmıştır. Buna göre akupunktur üst kurulunca tedavi yapma yeterliliğine sahip olan doktorlara bakanlık tarafından sertifikalar verilmiştir.

Mutlaka bu belgeye sahip olan hekimlere tedavi olmaya özen gösterilmelidir. Akupunktur bilgisine sahip olmayan her kim olursa olsun bu konuda hiçbir şekilde fikir yürütmemelidir. Tüm dünyada akupunkturla farklı hastalıklar, başarıyla tedavi ediliyor.

Akupunktur Üniversitelerde Bilimsel Olarak Araştırılıyor

Üniversiteler ve araştırma hastanelerinde bilimsel çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmaların sonuçları da tıp dergilerinde yayınlanıyor. Bütün bunlara rağmen akupunkturla ilgili olumsuz veya ön yargıyla konuşmak ve bu doğrultuda tavır sergilemek bilimsel anlamda doğru değildir.

Kimler tarafından ve hangi hastalıklarda uygulanmalıdır şeklindeki tartışmalar, sadece konunun uzmanları tarafından yapılabilir.Her hastalıkta mutlaka yüzde yüz başarılı sonuçlar alınır demek doğru değildir. Bilim adamları istatistiksel veriler kullanarak olası sonuçlar hakkında fikir yürütür ve bunları hastalarına veya meslektaşlarına aktarırlar.

Çok İddialı ve Anti Bilimsel Sunulmalı

Akupunktur, çok iddialı ve bilimsel olmayan bir tarzda sunulmamalıdır. Bu tür davranışlar hemen her kesimde haklı olarak güvensizlik duygularına yol açar.

Ülkemizde doktor olmayanların her türlü olumsuz koşullarda hasta tedavi ettiklerini biliyoruz. Böylesine ortamlarda alınan sonuçların, tatminkar olmaktan uzak olacağı kuşkusuzdur. Akupunktur konusunda uzman olmayan hiç kimse eline iğne alarak tedavi yapmaya kalkışmamalıdır.

akupunktur-nedirHastaya Zarar Vermemek ve Hassasiyet Gereklidir

Tıbbın ana prensibi olan hastaya zarar vermeme düşüncesi her zaman ön planda olmalıdır. Kişisel olarak ben de zaman zaman, bazı uygulamalar ve demeçlerden son derece rahatsızlık duyuyorum. Her hekim önce insan olduğunu bilmeli ve buna göre mesleğini uygulamalıdır.

Sonuç olarak ciddiyet ve bilimsellik ön plana geçtiğinde akupunktur da her kesim tarafından daha iyi bir şekilde algılanıp kabul edilecektir. Bu makalenin yazılış amaçlarının başında bu düşüncenin yattığını bilmenizi isterim.

Sağlık Bakanlığı Onayladı Sertifikalar Verdi

1990 yılından bu yana sağlık bakanlığı tarafından akupunktur tedavilerinin nasıl ve kimler tarafından yapılabileceği açık bir biçimde tanımlandı. 2003 yılından bu yana sağlık bakanlığının izniyle, üniversiteler tarafından tıp doktorlarına yönelik eğitim programları uygulanıyor.

Yaklaşık 5 ay süren eğitimler sonunda, yeterli bulunan hekimlere bakanlık tarafından akupunktur uygulama sertifikası veriliyor.Tamamen bilimsel programların uygulandığı bu eğitim sürecinin sonunda yetkin hale gelen hekimler başarıyla akupunktur tedavisini yapmaya uygun hale geliyorlar.

Sertifikasız Hekimler Akupunktur Yapmamalı !

Eski yıllara ait tartışmalar da bundan sonra gündemden kalkmalıdır. Akupunktur yapacak olan hekimlerin, mutlaka bakanlığın onayladığı sertifikalara sahip olması gerekiyor.

Hastalarımızın tedaviye gittiği hekimlerin sertifikalarının olup olmadığına dikkat etmeleri ve sertifikası olmayan hekime tedavi olmamaları kendi sağlıklarını korumak adına mutlak bir zorunluluktur.

avatar