Akupunktur ve Batı Tıbbı !

Akupunkturla ortodoks tıbbı (Batı tıbbı) arasında gerçek anlamda çok büyük anlayış farklılıkları vardır.

Akupunkturun felsefesine göre her insanın yaşam enerjisi vardır ve bu enerjide oluşabilecek bozukluklar sonunda hastalıklar ortaya çıkar. Bu yaşam enerjisine kısaca ''chi'' adı verilir. Akupunkturda her hasta ayrı değerlendirilir buna karşın batı tıbbında semptom adı verilen hastalık belirtilerinin genel olarak tetkik ve tedavilerinin yapılma çabası vardır.

Ruhsal Denge ve Akupunktur

Akupunktur enerjiyi bir titreşim olarak algılar ve bunun bozukluğunda tekrar dengeye gelmesi için çaba harcar.

Akupunkturda sağlık ruhsal, beyinsel, sosyal ve fiziksel bir bütünlük içinde değerlendirilir. Akupunktur yapan her hekim için hastanın kendisi önemlidir. Daha açık bir ifade ile her hastanın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.

Batı Tıbbında Sadece Belirtiler Ön Plandadır

Çünkü hastalığın ortaya çıkmasında kişinin kendi özellikleri birinci planda yer tutar. Batı tıbbında ise hastalık belirtileri ön planda olup, hastanın şahsi özelliklerinin çok fazla önemi yoktur.

Akupunkturun kendine özgü felsefesinin ana teması bireysel olmasında yatar. Hastanın neden ve hangi şartlardan dolayı hastalandığını sorgular. Ruhsal veya çevresel faktörlerin etkisini araştırır. Bunlara göre de hastalığın kontrol ve tedavisi için çaba harcar.

Akupunkturun Hastaya Yaklaşım Biçimini Özetlersek ;

  • Hastaya önem verir.
  • Yan etki yoktur.
  • Son derece güvenlidir.
  • Vitalistik’tir. (Yaşamla ilgili)
  • Enerjik’tir.
  • Hastalık ders çıkarılacak bir durumdur.
  • Tedavi yavaş ve ayrıntılıdır.
  • Holistik yani insani duygular ön plandadır
  • Öz güveni arttırıcıdır.

”Prof. Dr. Baha Çelik ‘in Akupuntur Üzerine Tedavileri

avatar