Aşı ve Aşılamak Nedir

Her insanın vücudunda kendine özgü bir savunma sis­temi vardır. Oldukça karmaşık bir yapıya sahip savunma sistemi vücutta yabancı olarak algıladığı hücrelere karşı savaşır.Bu sistemde görev yapan elemanların gücünün ve yete­neğinin farklılıkları, insanlardaki hastalanma sıklığındaki farklılıkların sebebidir.

Bu sistemde görev yapan elemanların ayrı ayrı görevleri vardır. Yani vücutdaki herhangi birşeyi yabancı olarak algıla­mak, ona karşı savaşmak, onu dışarı atmak hep aynı elema­nın görevi değildir. Çok düzenli olarak yapılan bir iş bölümü ile bu sistem yürür. Vücutta yabancı madde olduğunu bir ele­man fark eder ve hemen diğer elemanlara haber verir. Daha sonra devreye savaşçı elemanlar girer ve yabancı maddeyi vücuttan atmak üzere savaşırlar.

Vücudun savunma sistemi koruyor

Örneğin kızamık hastalığına yakalanan bir kişi, bir süre hasta kaldıktan sonra, vücudun savunma sisteminin verdiği mücadele sonucu hastalıktan kurtuluyor ve bir daha o hasta­lığa yakalanmıyor. Çünkü o hastalığa sebep olan mikrop tek­rar vücuda girerse, bu kez hastalığa yakalanmadan savunma sistemi sayesinde vücuttan atılıyor.

İşte tüm bunları doğal olaylarla birleştiren bilim adamları laboratuvarlarda vücudun savunma sisteminin yabancı maddeleri nasıl tanıdıklarını keşfettiler. Aynı prensibe dayalı olarak çalışan AŞI adlı maddeleri ürettiler.

Aşılanmak Mikropları Önler !

Aşılar, hastalıklara yol açan mikropları tanıyıp, zarar­sız hale getirmesi için vücuda verilmek üzere hazırlanır. Olabilecek hastalıklara karşı önceden aşılanmak, mikro­bun hiçbir hastalık belirtisine neden olmadan ya da çok hafif belirtilerle vücuttan atılmasını sağlar.Hastalığın çeşidine göre, bağışıklık kazanılması için aşıların belirli aralık­larla tekrarlanması gereklidir. Aşıların hangi sıklıkta ve hangi aralıklarla ya­pılması gerektiği her aşıya göre deği­şir. Örneğin sadece 2-3 sene etkili olan aşılar vardır ki bunlar tekrarlan­malıdır.

Her aşının vücutta oluşturduğu savunma gücü değişiklik gösterebilir. Bazen %100 olan koruyuculuk düzeyi, kimi za­manda %70 olabilir.

asilanmak-asi-yapmak

Aşının yaygınlaşması ile sadece insan sağlığı değil, aynı zamanda toplum sağlığı da korunmuş olur. Toplumda aşılı bireyler arttıkça, mikropların bulaşma ve yayılma olasılığı da azalır.Aşılanma sayesinde 1977'den bu yana çiçek hastalığı görülmemektedir. 1990'dan bu yana da Amerika'da ço­cuk felci hastalığına rastlanmamıştır.Çiçek ve çocuk felci hastalıklarının ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceği düşünülürse, aşı sayesinde bu hasta­lıkların ortadan kaldırılması insan sağlığı için büyük kazanç­tır.

Her insan, özellikle çocuklarının zamanında aşılanması gerektiğinin sorumluluğuna varmalıdır.Sadece bebekler ve çocukların değil, yetişkinlerin de aşı olmasını gerektiren durumlar vardır.

Çalıştıkları Eşlere ve seyahat edecekleri ülkelere göre aşı yaptırmaları gerekebilir. Örneğin Suudi Arabistan'da hac gö­revini yerine getirmek isteyen onbinlerce insan bir araya gel­mektedir. Geçtiğimiz yıllarda kalabalık nedeniyle menenjit hastalığı yayılmış ve onlarca insan hayatını kaybetmişti. An­cak şimdi tüm hacı adaylarına Suudi Arabistan'a gitmeden önce menenjit aşısı yapılmasa mecburi kılınmıştır.

Yine aynı şekilde belirti bölgelere (Hindistan, Afrika) yapı­lacak seyahatlerden önce de mutlaka aşı yaptırılmalıdır.

avatar