Bakireliğe Toplumumuzda Bakış Açısı

Tarihsel gelişim içinde kadın - erkek arasındaki toplumsal eşitsizlik, toplumsal yaşanünm temel kuramlarından biri olma niteliğini günümüze kadar sürdürmüştür. Bu toplumsal eşitsizlikte bazılarının yaptığı gibi sadece erkekleri suçlamak doğru olmaz. Bu eşitsizliğin temelinde kadın ile erkeğin cinselliğinin ve cinsel organlarının değişik oluşu yatmaktadır. Özellikle kadının doğurgan oluşu onu eve bağlamıştır. Pek çok toplumda, bizde özellikle kırsal kesimde olduğu gibi kadının değeri doğurganlığıyla ölçülmüş ve çeşitli değer yargıları oluşmuştur.

Bizim toplumumuzda bakirelik ve dolayısıyla kızlık zannın zifaf gecesi yırtılıp kan akması olayına dikkatler çekilmiştir.

Bence, cinsellikle ilgili toplum yargılarına tıbbi seksoloji açısından baktığımızda, onları olduğu gibi kabul etmek en uygun davranıştır. Kanımca, toplumlar cinsel değer yargılarını zaman içerisinde kendileri yaratırlar. Bu değer yargıları hakkında fikir yürütmek, değişik aşamalardan geçmiş şu veya bu toplumla kıyaslamak tıbbi seksoloji açısından doğru olmaz.

Özellikle çok ayrı bir gelişim göstermiş toplumlardan cinsellikle ilgili kitaplardan çalakalem yapılmış tercümeler insanımızın, hele gençlerin aklını daha çok karıştırmıştır. Toplumumuzda bugün pek çok genç kız erkeklerden daha fazla bu konu üzerinde hassasiyet göstermekte, çeşitli gereksiz endişelerle mücadele ederek ruhsal sarsıntılar geçirmektedir.

Bakirelik Moder kesimlerde bireyi ilgilendirir

Bakirelik modern yaşam açısından bakıldığında sadece o genç kızı ilgilendirir. Ancak Türkiye'de bakirelik hâlâ toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı çevrelerde bakirelik bir namus meselesi olmakta, cinayetlerle mezarda ve hapishanede noktalanmaktadır. Pek çok röportajımda bana bu konuda fikir sorulmaktadır. Tıbbi sesksolojiyle uğraşan biri olarak bu konuda fikir yürütmek bizi aşmaktadır.

Çünkü bunun doğrusu toplumun katmanlarına göre değişmektedir. Tıbbi açıdan burada en büyük sorun bazı kızlık zarlarının elastiki olması ve yırtılmadan cinsel birleşmeye olanak sağlamasıdır. Bu gibi durumlarda genç kız bu anatomik yapı nedeniyle cinsel birleşmede kan gelmediğinden, iffetsizlikle suçlanmakta ve mağdur olmaktadır.

Bulunduğunuz toplum değerleri bakirelik için önemli

Bu konuda gençlere önerimiz, bakireliğe içinde bulunduğu toplum katmanında bu olguya verilen değere uyması halinde başının ağrımayacağı yönünde olacağını hatırlatmaktan ibarettir. Hekim olarak insanların ne şekilde bir cinsel davranış ve cinsel yaşam biçimi içinde olması gerektiği hakkında bizim fikir yürütmemizin doğru olmayacağı düşüncesindeyim.

avatar