Bebeklerde BEN Çıkması

Bazı ben'lerin doğuştan olmasına karşılık, genellikle çoğu, çocuk büyürken ortaya çıkar. Benler genellikle hiçbir sorun oluşturmaz ve bazı kimseler benleri "güzellik işareti" sayar.

Bebekte Ben Belirtileri ;

Hemen herkesin nasıl bir şey olduğunu bildiği ben, bedenin herhangi bir yerinde, rengi soluktan koyu kahverengiye kadar değişen bir işarettir. Benler, beden yüzeyinden biraz kabarıktırlar ve çoğunda içlerinden çıkmış kıllar bulunur.

Ben Çıkmasının Nedenleri ;

Benler, bedenin geri kalan yerlerine oranla daha çok boyarmadde (pigment) içeren küçük deri bölümleridir. Boyalı madde, "melanosit" adı verilen hücreler tarafından üretilir; bu hücrelerin ürettikleri boyalı maddeye de, "melanin" adı verilir. Melaninin, bedende benleri oluşturan küçük küçük alanlar halinde birleşmesinin nedeni bilinmemektedir.

Aslında üç tür ben vardır ;

1) Derinin ikinci tabakası olan alt deride (dermiş) bulunan altderi içi benleri.

2) Altderi ile üstderi (epidermis) arasında bulunan birleşme yeri benleri.

3) Her iki tabakada birden bulunan bileşik benler.

Ben ' lere Dikkat !

  • Güneş altında kalmalarının, ben'lerin daha sonraki yıllarda kötücülleşmesi tehlikesini biraz artırdığı düşünüldüğünden, çocuğunuz güneşe çıkarken, benlerine losyon ya da krem biçiminde güneşten koruyucular sürün.
  • Çocuğunuzun, bir beni yok etmek amacıyla üstüne hiçbir kimyasal madde (kolonya da) sürmesine izin vermeyin ;  Hem şiddetli tahrişe yol açar; hem de benin kötücülleşmesi olasılığını artırır.
  • Çocuğunuz beninden çıkan kıllardan rahatsızlık duyuyorsa, bunları çok dikkatli bir biçimde tırnak makasıyla kesin ;  Asla koparmaya kalkışmayın !

Bebekte Ben Tedavisi ;

Benler, özellikle çocuklarda, genellikle herhangi bir tedavi gerektirmez. Çocuk büyüyünce, benin onu çirkin gösterdiği duygusuna kapılırsa, benin güvenli ve ağrısız biçimde alınması olanağı vardır; yerinde de belli belirsiz bir iz kalır. Bununla birlikte, insanların çoğu, benleri çirkin değil, çekici bulurlar.

  • Bazı durumlarda doktoru, kötücül olma (kansere dönüşme) eğilimindeki türdense, çocuğunuzun beninin ya da ben'lerinin alınmasının daha doğru olacağı kararı verebilir.
  • Ve çok ender rastlanmakla birlikte, çocukta bu tür kötücülleşme belirtileri veren bir ben, küçük bir cerrahi girişimle çıkarılabilir.
  • Çıkarılan her ben, ameliyattan sonra laboratuvarda incelenir.
  • Daha başka bir tedavinin gerekli olup olmadığını bu inceleme gösterir; ama genellikle, laboratuvar incelemesi "temiz" sonuç verir.

Ben 'lerin Tehlikeleri Nelerdir ;

Benlerin çoğu kesinlikle zararsızdır ; ama bazıları çok az da olsa, bir kanserleşme riski taşır.

Kötücül melanom diye adlandırılan kanser türü.

Kötücül melanomun en yüksek gelişme olasılığı, en çok sürtünme etkisinde kalan yerler olan avuçlardaki, ayak tabanlarındaki ve cinsel organlardaki benlerdedir.

Kötücül melanomlar çocuklarda çok ender görülür; ama çocuğunuzda büyüyen, rengi koyulaşan, kanayan, kaşınan ya da acıyan bir ben ya da benler varsa, herhangi bir sorun bulunmadığından emin olmak için, hemen doktora göstermeniz gerekir.

avatar