Bebekteki Doğuştan Kalp Sorunları

Kastan yapılmış olan ve göğsün orta bölümünde yer alan kalp, kanı bedenin her yanına pompalamakla görevlidir. Kalpten pompalanan kan, atardamarların içinden geçerek bedenin bütün bölümlerine oksijen ve besin maddeleri taşır. Sonra toplardamarlar aracılığıyla kalbe dönüp, kalp tarafından oksijen eksikliğinin yeniden tamamlanması için, akciğerlere pompalanır.

Bu sistemi çalıştırmak için, kalbin dört odacığı (her iki yanda 2'şer tane) vardır. Her odacık, kastan oluşan ve kanı pompalamak için ritimli olarak kasılan birer torbadır. Bu pompalama düzeneğini, kalp içindeki sinirlerden kaynaklanan elektrik akılan (tepileri) çalıştırır.

Kan Basıncı için Akciğerde Önemli !

Akciğerlerdeki kan dolaşımına "küçük dolaşım" (ya da akciğer dolaşımı), bedenin geri kalan bölümlerindeki kan  dolaşımına da "büyük dolaşım" (ya da sistemik dolaşım) adı verilir. Kan dokulara oksijenini bırakırken rengi mavileşir ve akciğerlerde eksik olan oksijeni yenilendiği zaman yeniden kırmızılaşır.

"Soru Cevap"

Çocuğumun kalbinde üfürüm bulunduğu saptandı; ama doktor, bana altı ay sonra yeniden muayeneye getirmemi söylemekten başka hiçbir şey yapmadı. Başka bir doktora mı götürsem ?

Cevap;

Kaygılanmanıza gerek yok. Doktor, kalp üfürümünün sesinden, daha başka incelemeler yapılması gerekip gerekmediğini anlar. Açıkça görülüyor ki, çocuğunuzda duyulan üfürüm zararsızdır. Doktoru, ikinci kez muayene ettiği zaman kuşku duyulacak bir şey görürse, başka incelemeler uygulanmasını isteyecektir.

"Soru Cevap"

Kalplerinde üfürüm sesi bulunan çocukların sayısı çok fazla'mıdır ? Arkadaşlarımın çocukları arasında iki tanesinde olduğunu biliyorum ?

Cevap;

Hayır,bebeklerin yaklaşık % 50"sinde kalp üfürüm sesleri bulunur. Çoğunlukla herhangi bir sorun yoktur ve çocuk büyüdükçe üfürümler yok olur.

Bebekte Doğuştan Kalp Bozuklukları

Bazı bebekler kalp bozukluklarıyla doğarlar. "Doğuştan kalp bozuklukları" adı verilen bu bozukluklar, farkına varılmayacak kadar küçük olabilirler; ama bazıları, hemen farkedilirler ve ciddi, yaşamı tehdit edici nitelikte olabilirler.

Önemli doğuştan kalp bozuklukları olan bir çocuk, doğumdan hemen sonra ya da henüz dölyatağı içinde dölüt aşamasında bulunduğu sırada ölebilir. Ölmez sağ kalırsa da, büyük kalp ameliyatları geçirmesi gerekir (bazı çocuklar, söz konusu ameliyatlardan sonra bile hiçbir zaman tam hareketli bir yaşam sürdüremezler). Buna karşılık, önemli olmayan bozukluklarla doğan çocuklarda, çoğunlukla tedavi bile gerekmez.

Kalpte Darlık yada Delik Vardır

Doğuştan kalp bozuklukları olan çocuklarda, genellikle kalp kapakçıklarında darlık, kalpte delik vardır ya da kalp, bu her iki bozukluğu birden taşımaktadır.

Kalp kapakçıklarındaki darlık, her kalp atışında, hem küçük dolaşıma, hem de büyük dolaşıma pompalanan kanın hacmini azaltır. Kalbin delik olması, "mavi çocuk" diye adlandırılan duruma yol açar. Gerek kalp kapakçıkları darlığı, gerek kalbin delik olması, kalpte üfürümlere neden olur.

Bebekte Doğuştan Kalp Bozukluğu Belirtileri ;

Kalp üfürümleri, doktor çocuğun kalp vuruşlarını stetoskop aracılığıyla dinlediği zaman farkedilir.  Kalpte, kalp atışından ayrı olarak, müzik sesine benzer fazladan bir ses işitilir.

Genellikle, kalbinden üfürüm sesi alınan çocuk, son derece sağlıklı bir durumdadır ve anormal belirtiler görülmez; çoğunlukla da, üfürümün "tehlikesiz" olduğu ve kalpteki yapısal bir kusurdan kaynaklanmadığı saptanır.

Kalbin Üfürüm Sesi Olumludur

Durum böyleyse, üfürüm yalnızca, çocuk belirli bir duruştayken işitilebilir. Buna karşılık ayakta dururken, otururken, yatarken, vb, her duruşunda işitilen bir üfürüm, daha ciddi bir bozukluğun belirtisi olabilir.

Bu durumda, çocuğun başka incelemelerden geçirilmesi (röntgen incelemesi; kalbi çalıştıran elektrik akışının normal olup olmadığını belirlemek için elektrokardiyogram incelemesi) gerekir.

avatar