Bebekte Kalp Masajı Tedavisi

Kalp masajı göğsü bastırarak kalp atışlarını yeniden başlatmak için kullanılan bir ilkyardım tekniğidir. Bu yazımızda bebeklerde kalp masajının nasıl yapılacağı, kalp masajı tehlikeleri, kalp masajı faydaları ve belirtilerini paylaşacağız.

Kalp Durmasının Belirtileri

 • Kalbin durmasından 6-12 saniye sonra çocuk bilincini yitirir.
 • Nabız alınamaz. 15-30 saniye içinde solunum da durur.
 • Derinin rengi grileşir ve gözbebekleri genişler.

Dolaşımı ve solunumu yeniden başlatmak için, acil olarak ilkyardım uygulamak gerekir. Çünkü kalp durmasının ardından, üç-dört dakika içinde oksijen eksikliği nedeniyle kalp dokusu zarar görür; kalp yeniden çalışmaya başlatılabilirse de, beyin geri dönülmez yıkıma uğrar.

Kalp masajının başarılı olması durumunda, kalp birkaç dakika içinde yeniden atmaya başlar. Nabız atışının yeniden başladığına ilişkin herhangi bir işaret alınmasa bile, en az 10 dakika, kalp masajı yapmayı sürdürmek iyi olur.

Bebekte Kalp Durması Tedavisi

Solunum da duracağı için, yapay solunumla  bir arada, hemen kalp masajına başlayın (olanak varsa siz kalp masajı yaparken, bir başkası yapay solunum uygulasın).

Kalp bölgesine her beş basınçdan sonra ağızdan bir kez soluk verilmelidir. Olanak varsa, ağızdan soluk verilirken, kalp masajına ara verilmemelidir.

Bebekte Kalp Durursa Ne Yapmalı

 • Çocuğu sert bir yere sırt üstü yatırın.
 • Başını geriye doğru tutarak ve dört parmağınızla (çok küçük çocukta bir ya da iki parmağınızla), boynunda adem elmasının (gırtlak kemiğinin) yanında bulunan çukurluğa hafifçe bastırarak, şahdamar atışlarını yoklayın.
 • On saniye geçmeden, hiç atış olmadığı sonucuna varmayın.
 • Elinizin kenarıyla, göğsün sol alt yanına kuvvetle vurun.
 • Bu vuruş, kalp atışlarını başlatabilir.
 • Hastanın ağzından bir soluk verin.
 • Elinizi göğüs kemiğinin üçte birlik alt bölümüne götürün.
 • Elinizin ayasını son kaburganın göğüs kemiğiyle birleştiği yere yerleştirin.
 • Bir bebekte, yalnızca iki parmağınızı kullanın.
 • Bastırın; Hareket dakikada yaklaşık 100 basılık bir hızla, düzenli ve ritimli biçimde uygulanmalıdır.
 • İki dakikada bir, şahdamar nabzını yoklayın.
 • Nabzı yeniden alınca, kalbe bası yapmayı durdurun.

Bebekte Kalp Masajı Tehlikeleri !

Bazen, kalp masajı sırasında çocuğun kaburgaları kırılabilir.

Ama bu tehlikenin karşılığı, yaşamın kurtulmasıdır. Genellikle, eller doğru konumda yerleştirilip, kalp bölgesine düzgün biçimde bastırılırsa, çocuğa hiçbir zarar verilmez.

Bebekte Kalp Masajı Nasıl Uygulanmalı ?

 • Çocuğu sert bir yere yatırın ve şah damar nabzını yoklayın.
 • Elinizin kenarıyla göğüs kemiğinin üstüne sert bir vuruş yapmanız yararlı olabilir.
 • Olmazsa, göğüs kemiğinin alt bölümünün üstüne kuvvetle bastırın (dakikada 100 kez).
 • Çocuk çok küçükse ya da bebekse, kalp masajını yalnızca iki parmağınızla uygulayın.
avatar