Bryin tümörü ve felaket Beynimizdeki Kaos

Beyin Tümörleri Çeşitleri Özellikleri, Tümörler ile  Tedavi Yöntemleri ve Yaşama Bağlılık. 

Toplumda 100 bin kişinin 6 kişisinde görülen beyin tümörü hakkında özellikle hiç önemsenmeyen bir baş ağrısının geri dönüşü olmayan neticelere yol açabileceği unutulmamalıdır. Beyin tümörünün toplumda kansere bağlı ölümlerin yüzde 2.9'unu tetiklediğini belirten uzmanlar, çocukluk çağında kan kanseri ile kötü huylu lenfomlardan sonra en sık görülen üçüncü vakıa olduğunu söylediler.

Tümör'ler kaç çeşittir

Beyin tümörleri primer ve sekonder olarak ikiye ayrılılır. Birincisi beyin, beyin zarı ve kemik kaynaklı olur, ikincisi ise vücudun başka bir yerinden beyin bölgesine yayılan tümörler olarak bilinmektedir. Beyin tümörünün toplumda görülme sıklığı 100 bin kişide 6 olarak kayıtlara geçmiştir. Genel olarak kanser görülme sıklığının artmasına bağlı olarak ileri yıllarda bu oranın artışından korkulmaktadır.

Tümör neden olur

Hastalığın nedenlerinin bulunması hakkında bir takım araştırmalar yapılsa da halen tümör kökeni bilinmeyen bir hastalıktır. Travma, virüs, ailevi yatkınlık gibi etmenleri ortaya çıkarmaya yönelik çeşitli çalışmalar teknolojinin gelişmesiyle son sürat devam etse de, bu tümörlerin kökeni halen bilinmemektedir. Tümörlerin bir bölümü belirgin bir biçimde genetiktir, bir takım tümörler ise yaşamın ileri evrelerinde ortaya çıkar.

avatar