Çevrenizi Denetiminiz Altına Alın

Denetleyemediğimiz durumlar karşısında belli ölçüde endişelenmek olağandır. "Vermek" hemen her zaman "almak"tan daha kolaydır, çünkü vermek eylemi bütünüyle denetimimiz altında gerçekleşir; almak eylemini gerçekleştirmek zorunda kaldığı mız durumlarda ise, denetim karşımızdakinin elindedir. Olayların akışını denetleyebilme yeteneğinize ilişkin kuşkulara kapıldığınız belirsizlik dönemlerinde stres başgösterir. Belirsizlik içerisinde kalma korkusu, insanlarda olduğu kadar kurumlarda da görülür. Mali çevrelerde, borsaların korkulu rüyasının belirsizlik olduğu söylenir.

Çevremizi denetleyebildiğimizde daha mutlu, daha sağlıklıyadır. Böylesi bir güven ve huzur duygusunun geliştirilmesi, ABD'deki utangaçlık kliniklerinde sürdürülen eğitimin temel hedeflerinden birisidir. Stanford Üniversitesi Utangaçlık Klini-ği'ndeki uzmanlar, verdikleri eğitimin başarısının aşağıda en önemlilerinden ikisi sıralanan belli ilkelerin benimsenmesine bağlı olduğunu söylüyorlar.

Hedeflerinizi Belirlerken Gerçekçi Olun

Ulaşamayacağımız hedefler belirlemek, başarısızlığa davetiye çıkarmak demektir ki bu, umutsuzluğa düşmemize ve özsaygımızı yitirmemize neden olur. Öte yandan hedeflerimizi yeteneklerimize uygun biçimde belirler ve sonuçta hedeflerimize ulaşırsak doyum sağlar, özgüven kazanırız. Böylece başarıdan başarıya koşacağımız bir sürece girmiş oluruz. Psikolog William James söz konusu sürecin ayrımına daha yüzyılın başında varmış, bir bireyin beklentilerinin başarılarına bölümünün o bireyin özsaygısını vereceğini ileri sürmüştür.

Kendimizi gerçekleştiremeyeceğimiz isteklerden arındırmadıkça, endişelerimizden kurtulamayız. Bağlılık bölümünde de değinildiği üzere, kişisel doyuma ulaşma sanatının püf noktası,elimizdeki çiçeklerden güzel bir buket yapmayı öğrenmektir.

avatar