Cinsel Birleşme Esnasında Kanama ?

Eğer bir genç kız bakire ise, ilk cinsel birleşmede büyük bir çoğunlukla görüldüğü gibi az miktarda kanama görülmesi normaldir. Tabii ki bir de adet sırasında cinsel birleşme olursa, kan gelmesi olağandır. Bu iki durumun dışındaki cinsel birleşmelerde kan gelmesi kesinlikle bir hastalık habercisidir.

Ne Yapmak Gerekir?

Erkekten geliyor ise tanı daha kolaydır.Kanama kadından geliyorsa hiç vakit kaybetmeden bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmak gerekir. Kanama kadından geliyorsa önce dölyolunda ufak bir yaralanma olduğu düşünülür. Kadında kanamanın en çok görüldüğü durum kadının dölyatağı ağzındaki yaralar nedeniyle olabilir.

Kan Erkektenmi Yoksa Kadındanmı Gelmektedir?

Böyle bir durumda önce en kötü olasılığı, yani dölyatağı ağzında oluşan ve en sık görülen dölyolu ağzı kanserini düşünmemiz gerekir. Böyle bir şüphe olduğunda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı dölyatağı ağzından pap smear denen sitolojik bir muayene yapacaktır.

Pap Smear nedir ?

İlk önce bayanlara şu noktayı belirtmeliyim ki, bu muayenede hastanın canı kesinlikle acımaz. Bu çok basit bir muayenedir. Bu muayene bir kanser erken teşhis yöntemidir. Şüpheli hastanın dölyatağı ağzındaki yaradan üzerine pamuk sarılmış bir çubukçuk ile alınan hücreler özel kesilmiş bir cam parçasına sabitlenerek, patologa gönderilir.

Kanser Hücreleri Patoloğa Gönderilir

Patolog özel yöntemlerle buradan alınan hücreleri özel boyaları ile boyar ve mikroskopta inceler. Bir kere daha tekrar etmek isterim, bu muayenede kadın hasta kesinlikle hiç acı duymaz. Böyle durumlarda kadın canı acıyacağı endişesiyle kaçar ve teşhiş koymak mümkün olmaz.Hücrelerin incelemesinde şüpheli bir durum görülürse o bölgeden biyopsi yapmak, yani incelemek üzere ufak bir parça almak gerekir.

Kolposkopi Muayenesi çok Faydalıdır !

Bu işlemden önce kolposkopi muayenesi yapmak uygun olur. Kolposkop dölyatağı ağzının incelenmesinde kullanılan özel ışık ve mercekler ile muayene edilen bölgeyi büyüterek detaylı olarak gösteren bir alettir. Bugün Türkiye'de artık bütün gelişmiş hastanelerde ve modern muayenehanelerde bile bu tanı imkânları yaygın olarak bulunmaktadır.

Cinsel birleşmeden sonra kanama şikayeti olan kadınlarda bu muayenelerin yapılmaması tıbbi hata olur. Bu basit ve ucuz tetkikler yapılmadan, yapılacak biyopsi ve ameliyatlar belki hastayı gereksiz riske tehlikeye sokacak, gereksiz tıbbi hatalar olacaktır.

Polip 'lerde Kanamaya Sebep Olabilir !

Ayrıca polip denen, burun etine benzer oluşumlar dölyatağı ağzında gelişirse, bunlarda cinsel birleşme sırasında kanama olabilir. Onların da kesinlikle çıkarılması gerekir. Cinsel birleşme sonrası görülen kanamaların bazı vakalarda, erkeğin idrar yolu hastalıklarında veya prostatın bazı hastalıklarında görülebilir. İleri yaşlardaki erkeklerde kanseri düşünmeli, o yönde tetkikler yaptırılmalıdır.

avatar