Cinsel İsteğiniz Kontrol Etmeyi Öğrenin

Cinsel istek insanın en önemli içgüdülerinden biridir. Ruh sağlığı bilimi içgüdüleri iki ana bölümde inceliyor. Her insanda cinsel istek içgüdüsü vardır. Bu tabii bir olgudur.

Utanılacak veya korkulacak bir şey değildir. İnsan yemek yeme, korunma gibi yaşamla bağlantılı içgüdülerini nasıl sürdürmek zorunda ise, cinsel içgüdüsünü de normal şartlarda sürdürmek zorundadır. Daha önce de belirttiğim gibi insan dürtüleri doğrultusunda cinselliğini yaşamak ister. Ancak toplumun da cinsellikle ilgili kuralları vardır.

İnsanlar toplumun baskısıyla bu kurallara uymak zorundadırlar. Özellikle bu kuralların çoğu yazılı kanunlar değil, geleneklerdir.

Bunlara uydukları zaman çağın ve ortamın şartlarında sorunsuz yaşarlar. Aksi takdirde bir sürü sorunla karşılaşırlar ve manevi ve hukuki anlamda ceza çekerler. İnsan toplum içinde cinsel davranışlarını, o toplumun töre, gelenek, dini ve hukuki kurallarına göre ayarlamak zorundadır. Aksini yaptığı sürece veya sadece içgüdüsüne kapıldığı sürece ceza görür.

Ruhsal açıdan insanın kişilik yapısı üç sistemden oluşmaktadır ;

  • İd: Haz prensibine göre çalışır. Cinsellik ve saldırganlık dürtüleri burada yatar.
  • Ego: Gerçeklik prensibine göre çalışır. Kişiliğin görünen bölümüdür.
  • Süper ego: Toplumun yargıları, aileden alınan eğitim ve ahlak değerlerinin hakim olduğu kontrol sistemidir.

Gelişmiş bir insanda bu üç sistem belirttiğim anlayış içinde aralarında uyum kurarak sağlam kişilik ve ileri toplum anlayışı içinde bütün gereksinimlerini yerine getirir.

Cinsel İçgüdüyü Freud Libido Sözcüğüyle Tanımlamıştır

Cinsel istek ve cinsel çekicilikle ilgili türkiye'deki esquire dergisinin Ağustos 2005 sayısındaki bir anketin sonuçları oldukça ilginç;

  • "Kadınların %78'i parayı seksi buluyor. Farklı meslek gruplarından 20 ile 40 yaş arasındaki 800 kadına bir erkekte 'en seksi' bulduklarını sorduk.
  • Dobra dobra cevap verdiler. Kadınlar paralı erkeği daha seksi (!) buluyor. Varsa ne mutlu size; yoksa, onlara seksi gelen diğer kıriterlere sahip olmanız zor değil en azından...

Kadınlar Parayı Seksi Buluyor

Araştırması bizden, uygulaması sizden, 800 kadının bir bildiği vardır herhalde... Her ne kadar ilmi bir çalışma olmasa da, aşk, sevgi, cinsellik yanında kadınların ülkemizde paraya bu kadar değer verilmesinin değerlendirilmesini okuyucuya bırakıyorum.

  • Cinsel çekiciliği, daha doğrusu bir kadın ile erkek arasındaki karşılıklı çekimi izoterik açıdan baktığımızda, bir enerji alışverişi olarak değerlendirebiliriz.
  • Bu açıdan bakanlar, aşkı, farklı iki enerjinin birbiri ile göstermiş olduğu uyum şeklinde ifade etmektedirler.

Eğer kadın ve erkeğin bu enerjileri, birbirleri ile iletişime giremiyorsa ve ortak titreşim etkileşim alanları oluşturamıyorlarsa, o iki insanın birbiriyle anlaşabilmesi mümkün değildir. Fiziken, yani cinsel çekicilik açısından, istedikleri kadar birbirlerini beğensinler, kısa bir süre sonra bu enerjiler birbirlerini itmeye başlayacaktır.

avatar