CİNSELLİK ve HIV TESTİ

Cinsel ilişki HIV bulaşma yollarının başında yer almaktadır. Bu nedenle cinsel suç sanık ve mağdurlarının HIV testine tabi tutulması ayrı bir öneme sahiptir ve üzerinde tartışılan spesifik konulardan biridir.

Cinsel suç taraflarının HIV testine tabi tutulmasının ne tür faydaları olabilir?

Mağdurun ve üçüncü kişilerin sağlığını korumak, mağdura tıbbi yardım sağlamak ve cezaevindeki diğer mahkumları korumak ilk akla gelenleridir. Ancak bu yararlara ulaşmanın HIV testine bağlı olmadığı belirtilmiş ve eleştirilmiştir.

Gerçekten de cinsel suç mağduru HIV bulaşımına karşı önleyici tedaviye başlamak için test sonuçlarını beklememeli her durumda bu tedaviyi başlatmalıdır. Yine yapılacak test, saldırganın HIV durumu hakkında kesin bilgi veremeyeceğinden mağdur üçüncü kişilerle olacak ilişkilerinde dikkat etmelidir. Bu durum, pencere dönemi dikkate alındığında mağdur üzerinde yapılan test için de geçerlidir.

Suçlunun yakalanma süresi HIV için geç olabilir..

Bütün bunların dışında, gerek failin yakalanması gerekse suç sonrası mağdurun failin elinden kurtulması için geçen uzun süreler dikkate alındığında, HIV ya da diğer bulaşıcı hastalıklar için önleyici tedaviye hemen başlanılması uygun olacaktır.

Bu bağlamda bazı ülkelerin kanunları incelendiğinde, Kanada kanunlarında cinsel suç sanıklarının zorunlu HIV testine tabi tutulmasını düzenleyen bir hüküm bulunmazken, Amerika Birleşik Devletlerinin 32 eyaletinde ve Tazmanya/Avustralya'da zorunlu HIV testi uygulaması olduğu gözlemlenmektedir.

avatar