Lenfogranuloma venereum

Tropikal bölgelerin genital ülsere yol açan hastalığı olup, doğu ve batı Afrika, Hindistan, Güney Amerika’da daha sıktır. Diğer ülkelerde sporadik olarak görülür. Özellikle endemik bölgelerde bulunmuş denizci, asker ve gezginlerde rastlanır. Erkeklerde daha sık olup cinsel yaşamın yoğun olduğu yaşlarda en sıktır. Bildirimi her ülkede zorunlu olmadığı ve standart bir tanı yöntemi olmadığı için sıklıkla ilgili bilgiler gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Türkiye'de nadir rastlanılan bir hastalıktır.

Granuloma inguinale (Donovanozis)

Çocuklarda cinsel temas olmaksızın anne-babalarıyla günlük temas sırasında bulaşabilen hastalık, erişkinlerde uzun süreli birden fazla cinsel temas ile bulaşır.

Papua Yeni Gine, Hindistan, Karayipler ve Avustralya'da aborjinler arasında yaygındır. Ülser HIV enfeksiyonunun bulaşması için risk oluşturmaktadır. Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde nadir olup, endemik olduğu ülkelere gidenlerde rastlanılır. Tanı testlerinde değişik yöntemlerin kullanılması ve 1 yıla kadar uzayabilen uzun inkübasyon periyodu nedeniyle prevelansı çok değişkenlik göstermektedi'.

Klamidyal infeksiyonlar

1980’li yılların sonunda Kuzey Amerika ve Avrupa’da en yaygın cinsel yolla bulaşan bakteriyel hastalık olan C.trachomatis ile Amerika’da her yıl 4 milyon yeni kişi enfekte olmaktadır. Çok fazla klinik tabloya yol açtığından ve bildirimi zorunlu olmadığından, bunun yanında laboratuar testleri yaygın kullanılmadığından gerçek insidensini saptamak zordur. Sadece erişkinler için değil, yenidoğanlar için de risk oluşturur. Kadınlarda daha sık görülür. Gonoreden 2-4 kat daha sık görülür.

Gonoreye oranla klamidyai enfeksiyon beyazlar, gençler, doğum kontrol hapı kullanan kadınlar ve sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlarda daha sıktır15). Gelişmiş ülkelerde gonore ve sifiliz giderek daha az görülürken, klamidya sıklığı hala artmaktadır. Bunun sebebi olarak gonore ve sifilizi kontrol altında tutabilmek için halk sağlığı çalışmalarının etkili bir şekilde yürütülmesi ancak klamidyai enfeksiyon için etkili kontrol yöntemleri kullanılmaması gösterilmektedir.

Ülkemizde evli kadınlarda yapılan bir çalışmada sıklığı yaklaşık %5, başka bir çalışmada İzmir genelevindeki seks işçilerinde sıklığı %25.4 olarak bildirilmiştir. İstanbul genelevinde yürütülen bir çalışmada ise kayıtlı seks işçilerinin %12'sinde, kayıtsız olanların ise %14.4'ünde klamidyai enfeksiyon tespit edilmiştir.

Trikomoniyazis

Cinsel veya genital temasla bulaşan çok sık rastlanan bir enfeksiyondur. Nemli süngerde 90 dakika ve 36° suda 24 saat yaşabildiğinden dolayı kuramsal olarak eşyalar aracılığı ile geçiş de söz konusudur(22). Kadınlarda daha sık görülür ve belirtili seyreder. Erkekler ise genellikle taşıyıcıdır, enfeksiyon belirtisiz seyreder. Her yıl ABD'de 3 milyon kadının hastalığı geçirdiği düşünülmektedir. Dünya genelinde insidensin yılda 180 milyon olgu olduğu tahmin edilmektedir. 16-35 yaş arası kadınların %20'sinin en az bir kez enfekte olduğu bildirilmektedir.

Jinekologlara giden kadınların %10-20'sinde görülürken, bu oran paralı seks yapan kadınlarda %50-75'dir. Gonore ile birlikteliği sık olduğundan, mutlaka bu açıdan da hastalar araştırılmalıdır. Ülkemizde toplumdaki sıklığı %2.9 olarak bildirilmişken, vajinal akıntılı 391 ve vajinit tamlı 133 kadında yapılan çalışmalarda sıklığı sırasıyla %8.9 ve %9.8 olarak bulunmuştur.

Dünya genelinde insidensin yılda 180 milyon olgu olduğu tahmin edilmektedir. 16-35 yaş arası kadınlann %20’sinin en az bir kez enfekte olduğu bildirilmektedir.

Kandidiyazis

Hamilelikte, diyabeti olan hastalarda ve uzun süreli antibiyotik veya doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda sık rastlanan vulvovajinit etkenidir. Hemen her kadın hayatında en az bir kere enfeksiyonu geçirmiştir. Genellikle kadından erkeğe geçmesine rağmen, kandidiyazisi olan bir eş reenfeksiyon için kaynak oluşturur. Ülkemizde toplumdaki sıklığı %5.2 olarak bildirilmişken, vajinal akıntılı 391 ve vajinit tamlı 133 kadında yapılan çalışmalarda sıklığı sırasıyla %3.5 ve %19.5 olarak bulunmuştur.

Skabies (Uyuz)

Çocuklarda ve bakımevlerinde yaşayanlarda cinsel olmayan kişisel temas ile bulaşabilmesinin yanında özellikle genç erişkinlerde cinsel temasla da bulaşabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, sosyoekonomik düzeyleri düşük olan bireylerde daha sık görülür.

Pedikulozis pubis (Kasık biti)

Çoğunlukla bekar, seksüel açıdan aktif genç erişkinlerde birincil olarak cinsel temasla bulaşan paraziter bir hastalıktır.

Tek bir cinsel temas sonrası hastalığın geçme olasılığı %95'tir. Cinsel temas dışında yakın kişisel temas ile de bulaşabilir ancak eşyalar aracılığıyla bulaş çok nadirdir.

Molluskum kontagiyozum

Çocuklarda sık görülen selim viral bir hastalık olmakla birlikte en sık rastlanılan ikinci yaş grubu genç erişkinlerde cinsel temas sebebiyledir(24). Cinsel ilişki dışında sauna, banyo ve jimnastik salonlarında, havlu ve ortak kullanılan diğer aletlerle bulaşma olasıdır. Çoklu cinsel eşi olan, paralı seks yapan genç erişkin erkek ve kadınlarda yayılımı hızlıdır Cinsel açıdan aktif erişkinlerdeki insidensi son on yılda giderek artmaktadır. En sık 20-29 yaşında görülmekte olup erkeklerde kadınlara oranla az da olsa daha sık görülmektedir.

 SONUÇ ?

Bulaş yolu ve çeşitli risk faktörlerinden dolayı cinsel yolla bulaşan bir hastalık saptanan kişide, diğer CYBH’lerin de olma olasılığı yüksektir. Bu nedenle hastalar diğer CYBH’ler için de taranmalıdır. Bunun yanında enfeksiyonun tipine bakılmaksızın mutlaka cinsel eş de CYBH açısından araştırılmalı, saptanırsa tedavi edilmelidir. Toplumumuz CYBH’ler ile ilgili yetersiz bilgiye sahip olmakla beraber, çoğu insan bu hastalıkları başkalarının hastalığı olarak düşünmektedir.

Bu hastalıkların sıklıkla belirtisiz seyrettiği bilinmemektedir. Her ne kadar tanı, tedavi ve takip için yeterli merkez bulunsa da bunların standardizasyonu yoktur ve önleyici sağlık hizmetleri yeteri kadar gelişmemiştir. Tüm bunlardan dolayı Türkiye’de CYBH’lerin sıklığı ve yaygınlığını saptamak çok zordur.

avatar
1 Yorum konuları
0 Konu cevapları
0 İzleyiciler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorum dizisi
1 Yorum yazarları
koray Son yorum yazarları
En yeniler Eskiler En popüler
koray
Ziyaretçi
koray

Çok ilginç resimler var bu sitede 😀