Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH)’da tanı açısından hastanın semptom ve bulguları yol göstericidir. Olguların çoğunda mukopürülan veya pürülan bir akıntı bulunmaktadır.

Tabloya dizürinin eşlik etmesi oldukça anlamlıdır. Akıntı materyalinin gram boyamasında lökosit yoğunluğu ve bunun her immersiyon sahasında beşin üzerinde olması tanı açısından anlamlılık taşır. Özellikle üretrit olgularında ilk idrarda lökosit esteraz testi pozitif olarak bulunabilir. Akıntı materyalinin direkt ya da boyanarak incelenmesi ile etken patojenler de görülebilmektedir.Bunun dışında tanıya yönelik çeşitli biyokimyasal, mikrobiyolojik, serolojik ve nükleer tanı yöntemlerinden yararlanılır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda çok çeşitli tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Hastanın semptom ve bulguları dışında elde edilen patolojik örneklerin direkt boyalı ya da boyasız preparatlarda ışık mikroskopu ile değerlendirilmesi en kolay tanı yöntemlerini oluşturur.

Bunun dışında;

 • Antijen arama yöntemleri,
 • Diğer serolojik yöntemler,
 • Kültür yöntemleri,
 • Kompleman fiksasyon yöntemleri,
 • Enzim linked immunoassay (ELISA),
 • Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR),
 • Ligaz zincir reaksiyonu (LZR) vb. çok çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Bu yöntemlerin CYBH'ların türüne göre öncelikli kullanımları farklı olabilir. Örneğin gonokok enfeksiyonlarında klinik örneklerin Gram boyalı preparatlarının ışık mikroskopu ile incelenmesi ve kültür yöntemleri öncelik taşırken, klamidya enfeksiyonlarında serolojik yöntemler ve nükleer tanı metodları daha fazla tercih nedenidir.

Cinsel Yolla Bulaşan Üretrit Nedir

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bunlara yönelik uygulanan tanı yöntemleri aşağıda özetlenmiştir.

Üretrit; Erkeklerde gözlenen bulaşıcı hastalıktır.

 • Erkeklerde gözlenen en sık CYBH tablolarından birini oluşturur.
 • Kadınlarda servisit ile birlikte ilk sıraları alır.
 • Üretrit, etiyolojik ajanın türüne göre gonokoksik ya  da nongonokoksik üretrit olarak tanımlanmaktadır.
 • Gonokoksik üretrit tablosuna Neisseria gonorrhoeae neden olduğu halde, nongonokoksik üretrit tablosuna daha çok Chlamydia trachomatis veya Ureaplasma urealyticum neden olmaktadır.
 • C.trachomatis, nongonokoksik üretritli hastaların büyük kısmından izole edilen en önemli patojendir ve bu mikroorganizmalar olguların %30-50'sinden izole edilmektedir.
 • Bu olguların diğer önemli patojenlerinden biridir ve olguların %20-25'inde bulunmaktadır.
 • Bunların dışında olguların %1 -5'inden Trichomonas vaginalis, Herpes simplex virus, Mycoplasma genitalium ve Candida türleri izole edilir.

Bulaşıcı Üretrit ve Çeşitleri

Gonokoksik üretritlerin tanısal yönden önem taşıyan bulguları arasında akut başlayan pürülan üretral bir akıntı ve dizüri bulunmaktadır.

Nongonokoksik üretritlerin semptomları daha sıklıkla anidir. Üretral akıntının yoğunluğu daha az ve görünümü daha mukoiddir. Dizürinin üretral akıntı olmadan da görülebilmesi, nongonokoksik üretritli olguların çoğu kez tanısını geciktirebilir. Bu olgularda gonokoksik üretritlerden farklı olarak sık idrar yapma, hematüri ve sıkışma hissinin daha yaygın olduğu görülür. Erkeklerde Trichomonas üretriti çoğu kez asemptomatik seyir gösterir.

Klamidyal Üretrit

Bu durum semptom ve bulgular üzerinden bu hastalığın tanısını güçleştirir. Erkeklerde akut asemptomatik trikomoniyaz genellikle klamidyal üretrite benzer semptom ve bulgular gösterir. Bu olgularda pürülan üretrit ve prostatite nadiren rastlanır. Herpes simplex virus (HSV) üretritinde diğerlerinden farklı olarak dizüri genellikle daha şiddetlidir.

HSV Üretrit

Olgularda üretral akıntının daha yoğun ve mukoid olduğu dikkati çeker. Tabloya çoğu kez genital bölgeyi tutan HSV tip II enfeksiyonuna bağlı papüloveziküler lezyonlar eşlik edebilir. Bölgesel lenfadenopatiler ve bireysel semptomlar primer HSV üretritlerinde görülebilir. Olguların fizik muayeneleri esnasında genital bölgede görülen papüloveziküler lezyonlar, bölgesel lenfadenopati ve yoğun mukoid üretral akıntı öncelikli olarak akla HSV üretritlerini getirir.

avatar
1 Yorum konuları
0 Konu cevapları
0 İzleyiciler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorum dizisi
1 Yorum yazarları
vajinismusacozum.com Son yorum yazarları
En yeniler Eskiler En popüler
vajinismusacozum.com
Ziyaretçi
vajinismusacozum.com

Size Muhteşem Bir Haberim Var Vajinismus hastalık değildir, kendiniz çözebilirsiniz! Türkiye'de her 10 kadından biri VAJİNİSMUS. Mutlu bir hayata adım atmaya bir TIK kaldı. Siz de hayatınızı mutsuz hale getirdiniz, siz de eşiniz ile soğukluk yaşıyorsunuz, siz de ilişkiden zevk almıyorsunuz, siz de kendinizi suçluyorsunuz, Siz de eşiniz tarafından suçlanıyorsunuz, siz de çaresiz kaldınız... Çözümün ne kadar basit olduğunu görüp, kendinize kızacağınız ve sonunda OHH BEE diyeceğiniz muhteşem bir kaynak artık VAR... Vajinismus'dan kendi kendinize kurtulabileceğiniz muhteşem bir Kitap seti. Okuyun, uygulayın ve kurtulun... Unutmayın ; "Vajinismus bir hastalık değildir, zihnimizde psikolojik bir engeldir ve çözümü çok ama çok basittir."… Devamı »