Çocuk İsteği Tüp Bebek Kürtaj ve Kısırlık

Yüzyılın en büyük problemlerinden biri de kısırlıktır. Nor­mal 1 yılı aşkın süredir düzenli cinsel birleşmeye rağmen ha­mile kalamayan eşlerde kısırlıktan bahsedilebilir.

Böyle bir durumda kadın doğum doktoruna başvurulup, öncelikle ka­dının vajinal muayenesi ve ultrason yapılmalıdır. Eğer herşey düzenli ise, öncelikle yumurtlamanın olduğu günlerde cinsel birleşme önerilir. Adet kanaması 28 ila 31 günde bir gelen ve 3-5 gün süren normal bir bayanda, adet kanamasının ilk gününden itibaren sayıldığında 7, ve 17. günler arası yumurtlama olması beklenir.

Yumurtlama Dönemine Cinsel Birleşme !

Ona göre kadın adet kanamasının başladığı ilk günden itibaren hergün ateşi­ni ölçer, yumurtlamaya yaklaşan günlerde ateş daha önceki günlere göre 0,5 derece daha fazla bulunmaya başlanır. Yu­murtlamadan sonra birkaç gün içinde ateş yine 0,5 derece düşer.

Cinsel birleşme ateşin yüksek olduğu bu günler içeri­sinde yapılmalıdır,eğer bunda başarı sağlanamıyorsa, kadının kadınlık hor­monlarına, tüplerin geçişkenliğine bakılır, erkeğin sperm muayenesi yapılır.

Prolaktin Kısırlığa Sebep Olabilir !

Memeden süt salgılanmasını sağlayan hormon (prolaktın) fazlalığı kısırlığa sebep olabilir. Kadında erkeklik hor­monları fazlalığı da kısırlık nedenidir. Bu tür hormon fazlalı­ğı saptanırsa ilaçlar İle düşürülmeye çalışılır.

Kadının rahminde miyom (iyi huylu tümör) saptanırsa çı­karılır ve kadına hormon tedavisi yapılır.

Tüplerin yapışık olup olmadığı karından yapılan ufak bir operasyonla anlaşılır. Tüplerin bazen biri bazen ikisi birden kapalı olabilir. Normal bir hamilelik için birisinin açık olması yeterlidir. Daha önceki karın içi iltihaplanmaları veya geçiril­miş dış gebelikler tüpleri tıkamış olabilir. Tüplerin açılması imkansızdır. Açılsa bile tekrar kapanır.

Tüp Bebekte Erkeğin Muayenesi

Normal kısırlık kontrolünde erkeğin de muayene ol­ması şarttır. Erkeğin daha önce geçirmiş olduğu mikro­bik hastalıklar, virütik hastalıklar sperm sayısını azaltabilir veya tüpleri tıkamış olabilir. Normal bir döllenme için sperm sayısının yeterli miktarda olması gerekir.

Tüp Bebek Yöntemi !

Tüp bebek son 15 yıldan beri gittikçe gelişmek­te olan önemli bir daldır.

Hamile kal­mak için tüm yöntemler denenmiş ve başarılı olunamamışsa en son ça­re olarak tüp bebek yöntemi denenir. Bu yöntemin denenebilmesi için ka­dının 40 yaşının altında olması gere­kir. Erkeğin spermi ile kadının yu­murtasının dışarda döllenip tekrar rahim içine konulmasıdır. En fazla 3 döllenmiş yumurta rahimin içine yerleştirilir. 4 defaya kadar denenebilir.

Sperm Yetersiz ise İC-Sİ Enjekte Edilir

Erkek sper­minin çok yetersiz olduğu durumlarda özel bir yöntemle (İC-Sİ) sperm direkt olarak yumurtanın içine enjekte edilir. Bu yöntemle birçok çift çocuk sahibi olma imkanına kavuşmuş­tur. Sigorta şirketleri 4 defaya kadar masrafları üstlenmekte­dir.

Tüp bebek denendikten sonra 15 gün içinde hamilelik tes­ti yapılır ve bu arada kadına hormon takviyesi yapılır.

  • % 20- 30 ihtimalle hamile kalınır.
  • % 30 - 40 arası da düşük yapma ih­timali vardır.
  • Tüp bebek yöntemiyle ikiz veya üçüz bebek ih­timali fazladır.
  • Bu tür hamilelikler rizikolu olduğundan dikkat edilmelidir.
  • İlk bebeği tüp bebek yöntemi ile doğuran bir kadının 2 kez tüp bebek yöntemi ile çocuk yapma şansı var­dır.

Tüp bebek yapmak isteyen çiftler bu konu ile ilgili deneyimli, güvenilir, bilgili merkezleri ve kadın doğum uzmanla­rını araştırmalı ve başvurmalıdırlar.

Almanya'da sadece baba olacak kişinin spermleri kullanı­lır, başka birinin spermi veya sperm bankalarından alınan sperm kullanımı kanunen yasaktır.

KÜRTAJ NEDİR ?

Almanya'da kürtaj, bebek 12 haftalıktan küçükse anne ve baba adayının isteği doğ­rultusunda yapılmaktadır. Anne veya bebe­ğin sağlığını tehdit eden bir durumda be­bek 12 haftalıktan büyük de olsa doktor kür­taj kararı verebilir.

Kürtaj özel bir işlem ola­rak görüldüğünden masrafları resmi sağlık kasaları tarafından ödenmemektedir.

Sağlık
Sağlık ve Hastalık bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.
avatar