HEPATİT B (Serum Hepatit) Hastalığı Nedir Tedavisi ve Belirtileri

Hepatit B, aynı adı taşıyan virüsün karaciğere yerleşip, orada çoğalarak karaciğeri tahrip etmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

Virüs, tüm vücut salgı hücrelerinde bulunur ve et­rafa yayılır, sadece karaciğerde hasar yapar. Kuluçka döne­mi 30-180 gündür. Hepatit B, sigaradan sonra bilinen en yaygın kanser yapan etkenlerden biridir.

Virüs hasta ya da taşıyıcı insanın kanında ve tüm vücut sıvılarında (tükürük, idrar, ter, meni, vb.) bulunur. Hastalık sağlıklı kişilere, hasta kişinin vücut sıvılarının temas etmesi ile bulaşır. Örneğin açık bir yaraya, hasta veya taşıyıcının id­rar veya terinin temas etmesi gibi.

 • Hepatit B'nin, en ciddi ve riskti bulaşma yolları kan yoluy­la, cinsel ilişkiyle, taşıyıcı anneden çocuğuna ya da direk te­mastır.
 • Aynı zamanda kirli enjektörler, cer­rahi müdahale, berberlerdeki iyi sterilize edilmemiş traş bıçakları ve makaslar, birkaç kişi tarafından kul­lanılmış traş fırçalan v.b, virüsün bulaşmasına aracılık yapabilir.

Hepatit B farklı şekillerde ortaya çıkabilir ;

 1. Şikayetsiz taşıyıcılık; kişide hastalık belirtisi olmaz, an­cak kanında virüs tespit edilir. Bunlar virüsü çevrelerine bu­laştırırlar ve günün birinde kendilerinde de karaciğer hasarı meydana gelebilir,
 2. Akut hepatit (sarılık yapan veya yapmayan tipte); Hepa­tit A ile benzer belirtiler olur ve çoğunlukla sarılık olmaz.
 3. Müzmin hepatit; karaciğerdeki hasarın sürekli olması.
 4. Müzmin hastalığın siroza ilerlemesi; karaciğerdeki ha­sarın süreğen olması.
 5. Karaciğerin hızlı tahrip edilmesiyle ölümcül seyir; has­talığın hızla karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliğine sebep olması.

Hepatit B Belirtileri ;

Aşırı halsizlik ve yorgunluk hissi, iştah kaybı, bulantı, kus­ma, deride ve göz aklarında sararma, idrar renginde koyulaşma, karın ağrısı ve karaciğer bölgesinde hassasiyet. Muayenede karaciğerin büyümüş olduğu görülür.

Hepatit B Tedavisi ;

Hastalar şikayetleri olduğu dönemde yatak istirahatine alnınır. İştah durumuna göre beslenmesi düzenlenir. Özel bir ilaç tedavisi yoktur.

 1. Dünyada 300 milyon kişi Hepati B virüs taşıyıcısıdır.
 2. Her yıl dünyada 2 milyondan fazla kişi bu hastalıktan hayatını kaybetmektedir
 3. Günde Hepatit B'den ölenlerin sayısı, yılda AIDS'den ötenlerin sayısından daha fazladır.
 4. Hepatit B'nin bulaşması için bir damla kan bile yeterlidir.

Annesi Hepatit B taşıyıcısı olan bebeklere doğduktan he­men sonra aşı yapılmalı ve İmmunglobülin adı verilen (He­patit B virüsüne karşı bağışıklığı olan kişilerden elde edilen ve bu virüse karşı bol miktarda antikor içeren) serum veril­melidir. Aşılanmaya daha sonra da devam edilmelidir, Hepatit B virüsü emzirme yoluyla da bebeğe geçebilir. Yenidoğan sarılığı bulaşıcı olmayan, tehlikesiz bir hasta­lıktır.

Annesi taşıyıcı olmayan diğer sağlıklı çocuklarda Hepatit B aşısı diğer aşılarla birlikte 3. aydan İtibaren uygulanır.

avatar