Çocukta Karaciğer Hastalıkları 

( Kronik Karaciğer Hastalıkları )

Karaciğerin süreğen ( 6 aydan uzun hasara uğranma duru­mudur. )

Karaciğeri hasara uğratan çok sayıda sebepler vardır. Bunlar arasında Hepatit B taşıyıcısı olanlarda karaciğer hasa­rı gelişebileceği gibi diğer Hepatit çeşitleri (C virüs hepatiti ve diğer hepatite sebep olan virüsler) de sebep olabilir.

Virüsler dışında karaciğer hasarına yol açan diğer durum­lar

Otoimmun hepatit; karaciğere saldıran kötü hücrelerin vücut tarafından üretilmesiyle ortaya çıkan kronik bîr karaci­ğer hastalığıdır.

Wilson hastalığı; bakırın karaciğer, sinir sistemi ve gözde birikmesi sonucu oluşan yine bir başka kronik, doğumsal ka­raciğer hastalığıdır. Bakırın vücuttan atılması ile karaciğerin daha fazla hasara uğraması engellenir.

Antitripsin adlı maddenin vücutta eksikliği; yenidoğan döneminden itibaren karaciğer hasarı ve akciğer bozukluğu­na sebep olur.

Vücutta çeşitli enzimlerin eksik olması; bu enzimlerin par­çaladığı maddelerin başta karaciğer olmak üzere çeşitli do­kularda birikip, kronik bir karaciğer hastalığının seyrine yol açar.

Karaciğer Hastalıkları Belirtileri

Erken dönemde çocukta belirgin bir bulguya rastlanmaz, ancak tesadüfen muayenede karaciğer büyüklüğü veya kan tahlilleri sonucu karaciğerin yaptığı maddelerin yüksek düzeylerde saptanması ile farkedilir.

Hastalık farkedilmez ve ilerlerse, karaciğer yetersizliğine ait bulgular;

 • sarılık,
 • iştahsızlık,
 • zayıflama,
 • kusma ve karaciğe­rin K vitamini yapamaması nedeniyle cilt ve sindirim siste­minde kanamalar görülür.

Karaciğer Sirozu

Siroz, karaciğer hasarının ilerleyebildiği son safhadır.

Ka­raciğerin yapısı artık düzelmemek üzere bozulmuştur. Sirozun sonucunda karaciğer yetersizliği görülür.Yukarıda sayılan durumlara ek olarak, safra yollarındaki tıkanıklıklar, yapısal bozukluklar da siroza neden olabilir.

Siroz ilerlemişse;

 • hastada sanlık,
 • büyüme geriliği,
 • beslenme eksikli­ği,
 • ciltte küçük damarcıklar,
 • tırnak­ların saat camı görünümü alması,
 • parmak uçlarının genişlemesi,
 • karaciğer ve dalak büyümesi ortaya çıkar.
 • Yemek borusu çevresinde da­marlar genişler, bu duruma portal hipertansiyon denir ve kanlı kusma olabilir.
 • Hasta zamanla son döne­me doğru ilerler.
 • Sirozun kesin tanısı, karaciğerden alınacak parça ile (karaciğer biopsısi) konur.

Safra Yollarının Yokluğu (Safra Yolları Atrezisi )

Safra kesesi, karaciğerin ortasında bulunur, özellikle yağ sindirimini kolaylaştıran birtakım tuzları salgılar ve bunları safra kesesi yollan üzerinden oniki parmak barsağına akıtır.

Kırmızı kan hücrelerinin eskiyip, yıkılması sonucu ortaya bilirübin denen bir madde çıkar. Bu haliyle suda eriyemeyen bilirübin, kanda taşınamaz ve karaciğere gelerek orada suda erir hole getirilir.

Karaciğer de safra kesesi gibi salgılarını oniki parmak barsağına akıtır.

Safra kesesi yollarında bir tıkanıklık oluşursa, vücutta bilirübin birikir ve sarılığa sebep olur.Doğuştan safra yollarının oluşmadığı durumlarda bebekte sarılık, karaciğer büyüklüğü (bazen karın şişliği ile farkedilir), beyaz renkte dışkılama görülür.

Tedavi edilmezse siroza ilerleyerek ölüme götürür.

Karaciğer dışı safra yolları atrezisi erken teşhis edilirse, ameliyat ile tedavi edilebilir. Teşhis gecikirse, karaciğerde si­roz oluştuğundan, ameliyat dahi olsa tedavi şansı azalır.

Pankreas, mide ve barsakların arkasında yer alan bir or­gandır. Şeker hastalığında yokluğu ya da etki azlığı söz konusu olan insulin, pankreas tarafından yapılır. Ayrıca nişasta ve yağ sindirimi için önemli olan amilaz ve lipaz adlı enzimlerin yapımından da sorumludur.

avatar