Çocukta Boy Kısalığı

ÇOCUKTA HORMON BOZUKLUKLARI

Çocuklarda Yaşa, cinsiyete ve ülkelere göre be­lirlenen standart çizelgelerden % 3 oranında daha kısa boy olması du­rumunda çocukta boy kısalığı oldu­ğu söylenebilmektedir.

Çocukta genetik bozukluklar, anne karnında çocuğun yetersiz bes­lenmesi, vitamin eksiliği (vitamin D), akciğer, barsak, böbrek gibi organların kronik hastalıkları, şeker hastalığı, ağır astım, metabolik hastalıklar, psikolojik faktörler (aileden ayrılma gi­bi), kortizonlu İlaç kullanımı, büyüme hormonu eksikliği, parazit hastalıkları, kronik bademcik, üst solunum yollan enfek­siyonları gibi nedenlerden dolayı boy kısalığı olabilmektedir.

Çocuğunuzun ortalama boyunu hesaplarken  dikkat ;

Anne ve babanın boylarının toplamı ikiye bölünmesi gerekir. Bu sonuçtan kız çocukları için 6.5 cm çıkarılmalı, erkek çocuklarının boyunu belirlemek için ise, 6.5 cm eklenmeli. Böylelikle çocuğun boyunun ne kadar olacağı ortala­ma olarak hesaplanır.

Çocukta Boy Kısalığı Tedavisi Nedir ;

Anne babanın boyu kısa ise, yapılan ölçümde büyüme hormonu eksikliği yoksa ve yukarıda sayılan hastalıklardan biri mevcut değilse, çocuğun boyunun beklenenden daha uzun olması sağlanamaz.

Ancak beslenme ve yaşam standartının yüksekliği boy uzamasını etkileyen faktörler olarak sayılır. Örneğin 40 yıl öncesine göre Japonların boylarında bu iki etkene bağlı olarak önemli ölçüde bir artış gözlenmekte.

çocukta-boy-kısalığı

Çocuğun boyu, doğumdan itibaren büyüme süreci içinde belirli aralıklarla ölçülmeli ve standart çizelge ile karşılaştırı­larak, büyümenin durup, durmadığı kontrol edilmelidir. Büyümede durma olursa, derhal bir çocuk doktoruna başvurul­malıdır.Ayrıca boy kısalığı akciğer, böbrek gibi organların kronik hastalıklardan kaynaklanıyor ise, bu hastalıkların tedavi edil­mesi, çocuğun boyunun uzamasında etkili olacaktır.

Büyüme hormonu salgılanması uykuda arttığı için dü­zenli uyku, spor ve sağlıklı beslenme çocuğun büyümesi için gerekli faktörlerdir.

Büyüme hormonu salgılanmasının eksikliği, deri altına her gün yapılan iğnelerle giderilmeye çalışılmaktadır, ancak bu her boyu kısa olanın yaptırabileceği gibi yanlış bir kanıya yol açmamalıdır. Zira bu iğ­neleri, sadece hormon eksikliği olanlar, Turner Sendromu ve böbrek hastası olan­lar yaptırabilir. Bu tedavi şekli, az bir ihtimalle şeker hastalığına yol açabilmekte­.

avatar