Çocuklarda Kansızlık ( Anemi )

Çocukta Kan Hastalıkları Demir Eksiklikleri Tedavisi.

Vücuttaki kan miktarının normal olmasına karşın, kandaki kırmızı kan hücrelerinin azalması kansızlık olarak adlandırılır. Kansızlıkların nedenleri ve tipleri çok çeşitli olmasına rağ­men, hepsi hemen hemen aynı belirtilere neden olurlar.

Kansızlık Sonucu;

 • Solukluk,
 • iştahsızlık,
 • çabuk yorulma,
 • konsantrasyon azlığı,
 • baş ağrısı,
 • uyku bozuklukları,
 • çarpıntı,
 • düşük kan basıncı gibi belirtiler gözlenir.

Çocukluk yaşlarında en sık karşılaşılan kansızlık çeşidi de­mir eksikliğine bağlı olanıdır. Demir eksikliği çocuklarda tehlikeli ve müdahele gerektirir.

Demir Eksikliği Anemisi;

Erken doğan bebeklerde ve 6 ay- 2 yaş arası çocuklarda en sık görülür.

Genellikle besinlerle demirin yeterince alınamamasına bağlıdır. Çok süt içen çocuklar et ve sebze içeren besinleri az yediklerinden bunlarda sık görülür. Ayrıca sütün yemekler esnasında alınması, besinlerin içindeki demirin vü­cut tarafından alınmasını engelleyeceğinden olumsuz yönde etkiler.

 • Barsaklarda oluşan her türlü hastalık, demirin vücuda emilimini bozacağmdan demir eksikliğine sebep olabilir.
 • Kanama ile seyreden durumların sonucunda da (makat etrafında çatlak, ülser gibi) demir eksikliği gözlenebilir.
 • Demir eksikliği anemisinde, yukarıdaki bulgulara ek ola­rak ağız köşelerinde çatlaklar, tırnakların çukurlaşması ortaya çıkabilir.

Demir eksikliğinin tanısı; kanda kırmızı kan hücrelerinin ve demirin, depolanma düzeyinin düşük bulunmasıyla konulur.Demir içeren ilaçlar en az 3 ay kullanılmalı ve yapılan kan sonuçlarına göre tedavi uzatılabilmelidir.

Süt Çocukluğu Anemisi;

İlk 3 ay içinde süt çocuklarında kansızlık ortaya çıkabilir, normal bir durumdur. Bebeğin kendi kendine kan yapabilme yeteneğine yavaş ya­vaş erişmesine bağlıdır. 3.ayda kendiliğinden sona erer. Herhangi bir te­davi gerekmez.

Aplastik Anemi;

Kemik iliği kanımızdaki 3 tür hücre yapımından sorumlu ana organdır. Bunlar;

 1. Kırmızı kan hücreleri (Eritrositler: Alyuvarlar): Organla­rımızın tam çatışması için gerekli olan oksijeni kanda taşır.
 2. Beyaz kan hücreleri (Lökositler; Akyuvarlar): Vücudu­muzu tüm hastalık etkenlerine (mikroplar, virüsler, v.s) karşı savunurlar.
 3. Pıhtılaştırıcı hücreler (Trombositler): Kanama halinde kanın pıhtılaşmasını sağlarlar.
 4. Aplastik anemi: Kemik iliğinde görülen her tür hastalık ve zarar, bu hücrelerin yapımını aksatır.

Aplastik anemi nadiren doğumla beraber ortaya çıkabile­ceği gibi, bazı ilaçlar, kimyasal maddeler (boya, cila vs'de bulunan benzin ve çözücüler), viral hastalıklar da aplastik anemiye sebep olabilirler.

Aplastik Anemi Ciddi Kan Hastalığıdır !

Hastalarda alyuvarların eksikliğine bağlı olarak yukarıda sayılan kansızlık bulguları, akyuvarların eksikliğine bağlı ola­rak sık hastalanma ve hastalıkların kolay geçmemesi ve trombositlerin eksikliğine bağlı olarak da cilt altında kanama ve kanamanın durmaması gibi durumlar görülür.

Aplastik anemi; çok ciddi bir durumdur ve hastanede teda­vi edilmelidir. Kan veya trombosit verilmesi gerekebilir. Trombositler çok düşerse en ufak bir kanama, vücutta tehlikeli kanamalara (beyin kanaması) yol açabilir.

avatar