Çocuklarda Fenilketonüri !

Proteinin temel yapı taşlarından biri olan fenilafaminin adlı enzimin eksikliğinin ya da az çalışmasının sebep olduğu bir hastalıktır.Birinci dereceden akraba evliliklerinin sonucunda çok sık rastlanan, anne babadan kalıtım yolu ile geçen bir hastalıktır.

Anne ve babadan yapı bozuklukları olan kromozomlar karşı karşıya gelirlerse ki bu da muhtemelen akraba olan eşlerde ortaya çıkan bir durumdur, hastalık meydana gelmektedir

Fenilketonüri Tedavisi ;

Bebeğin doğumdan sonra, ağızdan beslenmeye başlamasından en er­ken 3 gün sonra topuğundan alınan kanın incelenmesi ile hastalık teşhis edilebilir.

Bu tür hastalara önerilecek en iyi te­davi şekli diyettir. Vücuttaki enzim düzeyi istenilen seviyeye gelene ka­dar bu tedaviye devam edilmelidir.

Özellikle hasta olan kız çocuktan anne olmak istedik­lerinde, hamile oldukları sürece bu diyete devam etmelidirler.

avatar