Çocukta  Kalp ve Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

VSD ( Vertikül Septum Defekt )

Kalbin içerisinde 2 Karıncık ve 2 Kulakçık olmak üzere 4 adet boşluk vardır. 2 karıncığı birbirinden ayıran duvarda de­lik olmasına VSD adı verilir.

Belirtileri ;

Genellikle 3 aylıktan itibaren bebekte üfürüm duyulur. Ka­rıncıklar arasındaki deliğin büyüklüğü ve soldan sağa geçen kan miktarına göre hastalığın belirtileri değişir. Delik çok bü­yükse, çocukta kalp yetersizliği belirtileri, akciğer hastalığı ve akciğerde büyüme görülür.

Tedavisi ;

Belirtiler başlar başlamaz EKG, Ekokardiografi ve gerekir­se göğüs röntgeni yapılır. Delik küçük veya orta büyüklükte ise kendi kendine kapanabilir ya da küçülebilir. Büyük deliklerin kapanması İçin ameliyat gerekebilir. Çocuğun belli ara­lıklara kontrol altında tutulması gerekir.

ASD (Akciğer Septum Defekt)

Kalbin içerisindeki kulakçıklar arasında delik olmasıdır. Çocukta üfürüm duyulur. Nadiren aşırı harekette yorulma, çarpıntı ve sıklıkla akciğer infeksiyonları görülmesine rağ­men, hiçbir şikayette yapmayabilir.Doktor kontrolünde yapılan değerlendirmelerden sonra de­lik, kalpte yetersizliğe sebep oluyorsa ameliyat edilmelidir.

Pulmoner Damar Darlığı (PULMONER STENOZ)

Pulmoner arter akciğerlerden temiz kanı alarak kalbe geti­ren damardır. Bu damarda daralma oluşması durumudur.

Darlık hafifse genellikle şikayet yapmayabilir.Darlık ne ka­dar fazlaysa, hareket ile nefes darlığı, parmak uçları ve du­daklarda morarma ortaya çıkar.

Ekokardiyografi veya sağ kalp katederizasyonu ile kesin tanı konduktan sonra, darlığın ağır olduğu durumlarda ameliyat gerekir. Darlık hafifse ilaç tedavisi ile şikayetler azaltıla­bilir ve belirli bir yerden sonra yine ameliyat gerekebilir.

Kalp hastalığı olanlarda uygulanacak herhangi bir cer­rahi girişimde (diş çekilmesi, sünnet v.s.) kalbin mikrop kapmasını önleyici, doktor kontrolünde antibiyotik kullanımı unutulmamalıdır.

AORTTA DARLIK ;

Aort kalpteki temiz kanı vücuda atan damardır. Bu damar­daki darlık, hemen kalp çıkışında ya da daha ilerde olabilir ki bu durumda aort istmus stenozu diye adlandırılır.Aortun çıktığa yerde daralma varsa, çocukta kalp yetersiz­liği belirtileri görülür. Bazen çocuk büyüyene kadar anlaşıl­maz,

Bayılma, hareketle çıkan nefes darlığı ve erişkinlerdeki gö­ğüs ağrılarına benzer durum söz konusu olabilir.

Aort istmus stenozunda çocuğun kasık nabızları hiç alın­maz ya da zayıf alınır. Kollar ve bacakların her birinde ayrı ayrı tansiyon ölçüldüğünde kollardaki nabzın belirgin dere­cede yüksek olduğu görülür ki bu da darlığı teşhis etmenin en kolay yoludur, Ve ancak ameliyatla açılabilir.

avatar