Aids Hiv ve Cinsel Enfeksiyon Etkileşimleri

HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar arasındaki etkileşim.Her yıl dünyada varolanlara ek olarak 300 milyondan fazla tedavi edilebilir yeni cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) oluşmaktadır.

Bu enfeksiyonların yeryüzündeki dağılımı HIV/AlDS'inkiyle birebir örtüşmektedir. Her yeni enfeksiyon HlV'in bulaşma riskini artırmakla kalmayıp, düşük, ölü doğum, kısırlık, dış gebelik ve ciddi doğumsal enfeksiyonlar gibi önemli komplikasyonlara da yol açmaktadır.

Cinsel İlişkiye Dikkat ! Cybe

Bir kişide tedavi edilmemiş, özellikle ülser ve akıntının da eşlik ettiği bir CYBE varsa cinsel ilişki esnasındaki HIV alma veya cinsel eşine bulaştırma riskinin yaklaşık 6-10 kez arttığını gösteren bilimsel kanıtlar bulunmaktadır. Çünkü CYBE, deri ve mukozalarda oluşturduğu hasar nedeniyle HlV'in vücuda girmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca CYBE varlığında cinsel salgılarda iltihap hücrelerinin sayısı çok artmaktadır.

CYBE Cinsellik ve İltihap Hücreleri

HIV virusu çoğalmak için bu hücrelere gereksinim duyduğundan çok kolay üreme ortamı bulabilmektedir. Günümüzdeki araştırma sonuçlarına göre bir kişide sifiliz, şankroid veya genital herpes nedeniyle oluşmuş genital ülser varsa tek cinsel ilişkide HIV ile enfekte olma riski 10 ila 300 kat artış göstermektedir CYBE tedavisi etkili olarak yapıldığında vücudun savunma sistemleri ve dolayısıyla iltihap hücrelerinin sayısı normale dönmekte, böylece cinsel salgılardaki HIV virusu miktarı da azalmış olmaktadır.

HIV /AIDS ile diğer CYBE arasındaki yakın etkileşimden dolayı kontrol ve önleme programları da birlikte planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Kondom Tek Çareniz !

HIV/AIDS epidemisiyle birlikte daha önceleri yeterince önemsenmeyen diğer CYBE  üzerinde de dikkatler yoğunlaşmaya başladı. Çünkü riskli cinsel davranışlar HIV/AIDS gibi diğer CYBE için de en sık bulaşma yoludur. Bu nedenle HIV için toplumlarda uygulanan ve insanların riskli davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan çalışmaların diğer CYBE'ın da yayılımını azaltıcı etkileri bulunmaktadır.

Örneğin bir çok ülkede kondom kullanımını özendirici programlar uygulanıp, kondom dağıtımı yapılmaktadır. Bu yolla kondomun doğru ve sürekli kullanımı sağlandığında HIV enfeksiyonunun bulaşması önlenerek, diğer CYBE için de kısmi bir korunma sağlanmış olmaktadır.

CYBE'de Öldürücüdür !

Vurgulanması gereken bir nokta da HIV dışındaki CYBE'nin de ciddi boyutlarda öldürücü olabilmesidir. Örneğin HPV enfeksiyonunun yol açtığı serviks kanserinden dolayı oluşan ölümlerin sayısı HIV/AIDS' den daha az değildir.

Keza, gonore veya klamidya enfeksiyonunun neden olduğu pelvik inflamatuvar hastalık sonucu olarak ortaya çıkan dış gebelik nedenli ölümlere hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sık rastlanmaktadır. Yine doğumsal sifiliz, yenidoğandaki herpes enfeksiyonları ve klamidyal solunum yolu enfeksiyonları yenidoğan bebeklerin sağlığını önemli ölçüde tehdit etmektedir.

Kadınlar Daha Çok Risk Altında!

Tüm dünyada kadınlar hem HIV/AIDS hem de diğer CYBE açısından erkeklere kıyasla daha çok risk altındadır. Bu gerçek son yıllarda hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sayılarla da doğrulanmaktadır.Bu risk biyolojik olduğu kadar sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlerle de oluşmaktadır.

Biyolojik faktörler şunlardır ;

1- Cinsel birleşmede erkeğin salgıladığı cinsel salgı miktarı, kadının salgıladığı servikal ve vajinal salgı miktarına göre daha fazladır. Dolayısıyla kadının cinsel organ mukozasının maruz kaldığı mikroorganizma sayısı daha fazladır. Örneğin kadının gonore veya klamidya enfeksiyonuna yakalanması için tek cinsel ilişki yeterli olabilmektedir.

2- Kadının üreme organlarının yapısı biyolojik olarak yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı olmak üzere "iki yönlü trafiğe" açık olacak şekilde düzenlenmiştir. Fizyolojik bariyerler bulunsa bile, tehlikeli mikroorganizmaların yukarı doğru hareketini engellemeye yetmemektedir.

3- Kadınla CYBE' nin çoğu ya hiç belirti vermemekte veya kadını bir sağlık kuruluşuna yönlendirmeye yetmeyecek kadar hafif belirtiler vermektedir. Dolayısıyla tanı ve tedavi olanakları bulunsa bile bir çok kadın bir sağlık kuruluşuna gitme ihtiyacı duymamaktadır.

4- Son olarak kadının annelik fonksiyonu da bulunduğu için dokuz aylık hamilelik sürecinde veya doğumda bebeğine enfeksiyonu geçirme riski bulunmaktadır.

Ezilmiş Kadınlarda Cinsel Özgürlük

Bunlara ek olarak dünyanın bir çok bölgesinde kadının ekonomik ve sosyal olarak erkeğe bağımlı olması, kadının cinsel sağlığı konusunda bilinçlenmesini, riskli cinsellikten kaçınma ve kondom kullanımı konusunda cinsel eşiyle pazarlık yapmasını güçleştirmektedir. Yine bu durum, kadının CYBE belirtilerini fark etmesini ve tedavi hizmetlerine ulaşmasını da engellemektedir.

HIV/AIDS’e karşı savaşmak için halihazırda sahip olduğumuz yegane silahlar eğitim ve iletişimdir”

Dr. Jonathan Mann Dünya Sağlık Örgütü Küresel AIDS Programı Eski Direktörü

Makale ; Prof. Dr. Selma Karabey

Sağlık
Sağlık ve Hastalık bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.
avatar