İlaç Şirketleri Trips ve Halk Sağlığı

"TRIPS"in gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde, insanların ucuz ilaca erişmesini engellediğinin anlaşılmasıyla DTÖ'ne karşı dünya çapında tepkiler oluştu.

İlaç endüstrisi bu tepkiler karşısında DTÖ' nün geri adım atmasından büyük bir endişe duydu. O dönemde, İngiliz İlaç Endüstrisi Birliği sözcüsü Michael Lay tarafından dillendirilen görüş, aslında bir tehdit niteliğindedir.

Lay, patent koruyucu yasayı ("TRIPS") savunarak, yeni bir ilacın geliştirilmesinin 10 yıl sürdüğünü ve yaklaşık 525 milyon ABD Dolarına mal olduğunu, hiçbir ilaç firmasının bu parayı, geri alacağını garanti etmeden araştırmalara yatırmayacağını bildirdi.

''Fransa Ulusal İlaç Endüstrisi Birliği Genel Direktörü Bernard Lemoin'nun tepkisi daha da garipti: "... İlaç endüstrisinden özel bir çaba göstermesi gerektiğine yönelik talepleri anlamakta güçlük çekiyorum. Kimse Renault şirketinden arabası olmayanlara araba vermesini istemiyor..."

Bu açıklamaların açıkça ortaya koyduğu gibi küreselleşmenin pazar ekonomisi mantığı, ilaç firması yöneticilerinin, firma sahiplerinin ve ortaklarının / hissedarlarının çıkarlarını korumak ve geliştirmek üzerinedir. Bu anlamda fikri mülkiyet haklarını koruma çabası, tekelci fiyatlandırmaya yöneliktir.

Dev ilaç şirketlerinin vahşeti..

Dev ilaç şirketleri, bu sayede tekelci fiyatlar isteme hakkını garanti altına almaktadır. İlaçlar, pek çok ülkede hatta varsıl ABD'nde bile toplumun bir kesiminin satın alamayacağı kadar pahalıdır. "TRIPS" gibi uluslararası sözleşmeler, ilaç fiyatlarının daha da artmasına ve ilaçların yeryüzünde yaşayan büyük bir çoğunluk için erişilmez hale gelmesine neden olmaktadır (Manique 2004).

AIDS epidemisinin yaşandığı ve yüksek ithal ilaç fiyatları nedeniyle büyük güçlük çeken bir başka ülke Güney Afrika'da, hükümet, yalnızca ucuz ilaçların dışalımına izin veren bir politikayı benimsek zorunda kaldı. Bunun üzerine tıpkı Brezilya gibi Güney Afrika da haksız rekabete yol açma suçlamasıyla uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Tüm İlaç Şirketleri Entegre Çalışıyor

Kırk ilaç firmasından oluşan bir koalisyon ;  5 Mart 2001 'de, Güney Afrika Hükümetini jenerik HIV ilaçlarını patent kırarak üretmek ve ilaç dış alımına sınırlamalar getirerek haksız rekabete yol açmak suçlamaları ile dava etti.

Bu gelişmeler karşısında Dünya Bankası AIDS koordinatörü  bile "İlaç şirketleri 'Pandora'nın kutusu' nu açtı" demek zorunda kaldı.

Milyonlarca insanı öldüren ve büyük bir hızla yayılan 'küresel' bir sağlık felaketinde bu denli acımasız ve tamamen ticari reflekslerle davranılması dünya kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Tepkiler kısa sürede uluslararası dayanışma kampanyalarına dönüştü. Her milletten binlerce insanın yer aldığı bu kampanyalara bu ilaçların bazılarının buluş sahibi bilim adamları da katıldı.

Sonuçta, ilaç firmaları davalarını geri çekmek zorunda kaldılar. DTÖ'ü de geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler için "TRIPS" kurallarında bazı esneklikler yaparak geri adam attı (Doha Ministerial meeting, 9-14 Kasım 2001).

İlaç endüstrisinin araştırma geliştirme etkinliklerini öncelikli sağlık sorunlarından çok ''kar beklentisi'' yönlendirmektedir. Dolayısıyla, aşı da dahil olmak üzere HIV/AIDS mücadelesinde araştırma geliştirme inisiyatifi özel sektöre bırakılamaz.

Sağlık
Sağlık ve Hastalık bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.
avatar