Doğu Avrupa ve Orta Asya’da 2004 yılı içinde 210 bin kişi HIV infeksiyonuna yakalanırken 60 bin kişi de HIV/AIDS nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Sonuçta bu bölgede 1.4 milyon kişi HIV ile yaşamaktadır.

En önemlisi son 10 yıldan kısa bir süre içinde Doğu Avrupa ve Orta Asya'da HIV salgını 9 kat artış göstermiştir. 15-24 yaş kadınların %0.8'i, erkeklerin % 1.7 si HIV infeksiyonuna yakalanmış durumdadır.

Bu bölgede salgın henüz başlangıçtadır. HIV ile infekte kişilerin çoğu genç olup %80'i 30 yaşın altındadır. Batı Avrupa'da ise 30 yaşın altında olanlar HIV/AIDS olgularının %30'unu oluşturmaktadır. Doğu Avrupa ve Orta Asya'da HlV'in esas bulaş yolu cinsel temas ve DİUK dır.

Bu bölgedeki olguların çoğu Rusya'dadır.

Rusya'daki 860 bin HIV ile infekte kişinin %80'i 15-29 yaş arasındadır ve 1/ 3 'ini kadınlar oluşturmaktadır. Gençler arasında uyuşturucu kullanımının oldukça yaygın olduğu bilinmekte, 1.5 -3 milyon uyuşturucu bağımlısı olduğu tahmin edilmektedir. Bunların % 40'ının ortak enjektör kullandıkları saptanmıştır. DİUK arasında HIV pozitifliği %65' e kadar çıkmaktadır. Bu grupta yapılan araştırmada kondom kullanmayanların oranı % 83' e varmaktadır. Rusya cezaevlerindeki mahkumların %2-4'ü HIV ile infektedir.

Doğu Avrupa'da HIV salgını açısından önemli bir ülke de Ukrayna'dır.

On yıl önce ülkede sadecel83 HIV/ AIDS olgusu varken 2004 yılı ortalarında bu sayı 68 bine ulaşmıştır. Olguların %40'dan fazlasını kadınlar oluşturmaktadır.

Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da 540 bin kişi HIV ile yaşamaktadır. Hastalığa 2004 yılında yakalananlar 92 bin, aynı yıl ölenler 28 bin kişidir. Toplumun %0.3'ü HIV ile enfektedir. Ancak bu bölgeden toplanan verilerin yeterli olmadığı bildirilmektedir. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da HlV'in yayılmasında paralı seks, erkek eşcinselliği ve DİUK birlikte rol oynamaktadır. Bu da yayılımın çok hızlı olacağının bir göstergesidir.

Bu bölgede Sudan HIV/ AIDS'in en yaygın olduğu ülkedir.

Sudan'da 400 bin kişi HIV infeksiyonuna yakalanmış bulunmaktadır. Ülkenin Sahra altı Afrika'ya komşu güney bölgelerinde olguların yoğunluğu artmaktadır. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun diğer ülkelerinde salgın henüz başlangıç dönemindedir. Bunların içinde Fas, Libya ve İran'da hızlı bir artış gözlenmektedir. Madde bağımlılarının ortak enjektör kullanımı ile aldıkları HIV'i eşlerine ve evlilik dışı cinsel ilişkiye girdikleri kadınlara bulaştırmaları; kondom kullanımının çok düşük düzeyde olması ile yayılım hızlanmaktadır.

Doğu Avrupa ve Orta Asya’da 2004 yılı içinde 210 bin kişi HIV infeksiyonuna yakalanırken 60 bin kişi de HIV/AIDS nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

https://www.youtube.com/watch?v=Z82WsgAdb5o

 

avatar