Doğum Öncesi Önlemler

Bir çok doğum uzmanının ortak kanısı olan doğum öncesi tanının önemi, çoğunun tedavinin pek mümkün olmadığı, ağır fiziksel ve zeka kusurlarına yol açan hastalıkların bu yolla teşhis edildiğini belirtti. 

Prenatal tanının, doğum öncesi bebeğin sağlığını saptamak amacıyla yapılan bir dizi tetkik bulunmaktadır. Genetik hastalıkların çoğunun tedavisi pek mümkün olmamakla birlikte ağır fiziksel ve zeka kusurlarına yol açan ailede maddi ve manevi yıkıma sebep olan hastalıklardır.

Bu hastalıklardan korunmada en etkin yöntem genetik danışma ve doğum öncesi tanıdır. Gebelikte anne yaşının 35 ve üzerinde olması ikili test ve üçlü test gibi tarama testlerinde yüksek risk belirlenen gebelikler, önceki çocuklarında herhangi bir kromozom anomalisi olan çiftler, dengeli kromozom anomalisi taşıyıcısı olan anne veya baba, ultrasonografide herhangi bir anomali saptanmış olan gebeler, riski yüksek olmadığı halde aşırı endişe içinde olan aileler diye sıralanabilir.

Tanıların faydaları

Prenatal tanı ve fetal anomalilerin değerlendirilmesi açısından ilk yapılması gerekenin ultrasonografidir. Ultrason incelemesinde gebelik haftası, bebeğin kafa içi yapıları ve bel kemiği, kalp, böbrekleri, mide, kafa tasının oluşumu, karın duvarı, uzun kemikler, uzuvlarının oluşumu, cinsiyet organları, ve genetik bir hastalığa yönelik diğer bulgular değerlendirilmektedir.

Ultrason kaçıncı haftada yaptırılır

11-14 hafta arası yapılan ikili test ve 16-18 hafta arası yapılan üçlü veya dörtlü testler vardır. Anne kanında fetal hücrelerin saptanmasına yönelik çalışmalarda yapılır. Girişim gerektiren yöntemler ise amniosentez koryon villus örneği alınması ve kordosentez ile bebeğin hücrelerinin alınarak sitogenetik biyokimyasal ve moleküler genetik testler yapılmasıdır. Bu tür testler ilk 20 haftaya kadar devam eder.

Gebelik takibinde tüm testlerin normal ise 20-24’üncü haftalarda radyoloji bölümünde ayrıntılı ultrason değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Bebek 24’üncü haftaya gelmeden anomali tespitini yapmak çok önemlidir. Bu testi hafife almamak en doğrusudur.

Anomali şüphesi olsun ya da olmasın tüm gebelerimizin hem kendi sağlığı hem de bebeğin sağlığı için prenatal tanı testlerini yaptırmasını öneriyoruz.

avatar