Kalça Çıkığı Sorunu Doğuştan kalça çıkığı, kalça oynağı­nın anatomik yapısının normal gelişmemesi sonucu meydana gelen bir bozukluktur.

Ya doğum esnasın­da ya da doğumdan hemen sonra üst bacağın kalçaya giren bölümü­nün bulunması gereken yerde ol­maması söz konusudur. Tam veya yarı çıkık olabilir.

% 25-50 oranında kalça çıkığı iki taraflı olur. Kız çocukla­rında erkek çocuklara oranla daha sık rastlanır. Anne veya babadan birinde varsa çocukta da görüime ihtimali diğer an­ne-babası sağlıklı çocuklara göre daha fazladır. Boylece akra­ba evliliği ile bu kalıtsal hastalığın ortaya çıkma ihtimali ar­tar.

Sebep olarak birçok faktörün rolü vardır. Bunlar arasında kalıtsal olarak ortaya çıkan mafsal gevşekliği ve kalça geliş­me bozukluğu, hormonlara bağlı olan lîgaman gevşekliği sa­yılabilir. Doğumda makatla gelen bebeklerde görülme olası­lığı fazladır.

Doğuştan kalça çıkığı ‘nda erken teşhis çok önemlidir. Te­davi edilmeden bırakılırsa kısa sürede kalça ekleminde kireç­lenme başlar ve aşırı ağrıya neden olur. Bu bakımdan çocuk­lar daha yürümeye başlamadan, hastalığın belirtilerine dik­kat etmek gerekir.

Kalça Çıkığı Belirtileri ;

Bebeğin bacaklarındaki boğum sayılarının farklı olması , bacaklar arasındaki uzunluk farkı , dizler bükülü vaziyette İken kalça çıkıklığı olan bacağın, kalçadan yan tarafa doğru bükülememesi ve bükme esnasın­da klik sesi duyulması.,

İki taraflı kalça çıkığı olan çocuk ördekvarl bir şekilde yal­palayarak yürür. Tek taraflı çıkıkda yalpalama tek tarafa doğ­ru olur.

Doğuştan kalça çıkıklığı, çocuklarda geç yürüme sebeple­rinden biridir. Tek taraflı çıkıklarda hastalar ayakta durdukla­rı zaman çıkık olan tarafa dayanır ve sağlam tarafı hafifçe bü­kerek ayakta dururlar.

Bütün doğum kliniklerinde yeni doğmuş bebeklerin kalça çıkığı açısından ultrason ile muayenesi yapılmaktadır.

Erken tanı konulduğunda kalça gelişim bozukluğu, yapıla­cak tedavi ile normale döner; eğer erken tedavi başlamazsa çocuk çıkık bir kalçaya sahip olur. Uygulanacak cerrahı giri­şimlerde ne kadar geç kalınırsa başarı şansı da o kadar dü­şük olmaktadır.

Hastalığın tedavisinde en önemli aşama akraba evlilikleri­nin önlenmesi ve hastalığın erken tanınmasıdır. Çıkığın ağır­lık derecesine göre bir ortopedi uzmanının kontrolünde kalın ara bezleri kullanılarak ya da alçı ile bacakların birbirinden ayrı tutulması gerekir.

 
PAYLAŞ
Sağlık
Sağlık ve Hastalık bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.

avatar
wpDiscuz