Kalça Çıkığı Sorunu Doğuştan kalça çıkığı, kalça oynağı­nın anatomik yapısının normal gelişmemesi sonucu meydana gelen bir bozukluktur.

Ya doğum esnasın­da ya da doğumdan hemen sonra üst bacağın kalçaya giren bölümü­nün bulunması gereken yerde ol­maması söz konusudur. Tam veya yarı çıkık olabilir.

% 25-50 oranında kalça çıkığı iki taraflı olur. Kız çocukla­rında erkek çocuklara oranla daha sık rastlanır. Anne veya babadan birinde varsa çocukta da görüime ihtimali diğer an­ne-babası sağlıklı çocuklara göre daha fazladır. Boylece akra­ba evliliği ile bu kalıtsal hastalığın ortaya çıkma ihtimali ar­tar.

Sebep olarak birçok faktörün rolü vardır. Bunlar arasında kalıtsal olarak ortaya çıkan mafsal gevşekliği ve kalça geliş­me bozukluğu, hormonlara bağlı olan lîgaman gevşekliği sa­yılabilir. Doğumda makatla gelen bebeklerde görülme olası­lığı fazladır.

Doğuştan kalça çıkığı 'nda erken teşhis çok önemlidir. Te­davi edilmeden bırakılırsa kısa sürede kalça ekleminde kireç­lenme başlar ve aşırı ağrıya neden olur. Bu bakımdan çocuk­lar daha yürümeye başlamadan, hastalığın belirtilerine dik­kat etmek gerekir.

Kalça Çıkığı Belirtileri ;

Bebeğin bacaklarındaki boğum sayılarının farklı olması , bacaklar arasındaki uzunluk farkı , dizler bükülü vaziyette İken kalça çıkıklığı olan bacağın, kalçadan yan tarafa doğru bükülememesi ve bükme esnasın­da klik sesi duyulması.,

İki taraflı kalça çıkığı olan çocuk ördekvarl bir şekilde yal­palayarak yürür. Tek taraflı çıkıkda yalpalama tek tarafa doğ­ru olur.

Doğuştan kalça çıkıklığı, çocuklarda geç yürüme sebeple­rinden biridir. Tek taraflı çıkıklarda hastalar ayakta durdukla­rı zaman çıkık olan tarafa dayanır ve sağlam tarafı hafifçe bü­kerek ayakta dururlar.

Bütün doğum kliniklerinde yeni doğmuş bebeklerin kalça çıkığı açısından ultrason ile muayenesi yapılmaktadır.

Erken tanı konulduğunda kalça gelişim bozukluğu, yapıla­cak tedavi ile normale döner; eğer erken tedavi başlamazsa çocuk çıkık bir kalçaya sahip olur. Uygulanacak cerrahı giri­şimlerde ne kadar geç kalınırsa başarı şansı da o kadar dü­şük olmaktadır.

Hastalığın tedavisinde en önemli aşama akraba evlilikleri­nin önlenmesi ve hastalığın erken tanınmasıdır. Çıkığın ağır­lık derecesine göre bir ortopedi uzmanının kontrolünde kalın ara bezleri kullanılarak ya da alçı ile bacakların birbirinden ayrı tutulması gerekir.

avatar