Tüm Dünyada HIV Virüsü Şoku !

Çoğunluğu San Francisco, Los Angeles ve New York’ta yaşayan 130 kadar olgunun 1981 yılının ilk yarısında saptanması üzerine CDC sürveyans çalışmalarını başlatmıştır. Olgu sayısı 1983 yılı sonunda 3000’e ulaşmıştır.

Bu hızlı artışla AIDS, tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. İlk olgular ABD'de saptanmış olmakla birlikte Batı Avrupa, Güney Amerika, Afrika başta olmak üzere dünyanın her yerine yayıldığı fark edilmiştir. Bu nedenle AIDS salgını, salgınların en büyüğü olan, tüm dünyayı saran salgın anlamına gelen "AIDS pandemisi" olarak tanımlanmıştır.

AIDS Pandemisi !

AIDS'in dünyaya yayılımı her zaman için, beklenenden daha hızlı olmuştur.

  • Virüs tanımlandıktan 10 yıl sonra,1993 yılında dünyada HIV/AIDS ile yaşayan insan sayısı 13.2 milyona; 2004 yılında 35.9 - 44.3 milyon, ortalama 39.4 milyona ulaşmıştır.
  • Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bildirimine göre, sadece 2004 yılı içinde 4.9 milyon kişi hastalığa yakalanmış; 3.1 milyon kişi de HIV/AIDS yüzünden hayatını kaybetmiştir.
  • Hastalığa 2004 yılı içinde yakalananların ortalama 640.000'i 15 yaşın altında çocuklardır.
  • Aynı yıl içinde ölenlerin de ortalama 510.000'ini yine 15 yaşın altında çocuklar oluşturmaktadır.

AIDS Kadın ve Genç Kızlar !

AIDS, tüm dünyada kadın ve genç kızları gittikçe daha çok etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütünün kayıtlarına göre 2004 yılı sonunda dünyada HIV ile yaşayanların yaklaşık yarısı kadındır. Sahra altı Afrikada HIV infeksiyonu olanların %57'sini kadınlar oluşturmaktadır.

Bu bölgede 15-24 yaş arasında olup HIV infeksiyonuna yakalanmış olanların %76'sı kadındır. Dünyanın tüm bölgelerinde, HIV/ AIDS olguları içinde kadınların oranı son 5 yıl içinde artış göstermiştir. Bu artış AIDS savaşımında önemli eksikliklerin olduğunu, kadınları korumaya yönelik çalışmaların arttırılması gerektiğini göstermektedir.

Kadınlar Daha Çok Bilinçlenmeli

Kadınlar ve özellikle genç kızlar HIV/AIDS konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadır. UNlCEF'in yeni yaptığı bir sürveyans araştırmasında, kadın prevalansının %50'nin üstünde olduğu ülkelerin AIDS in temel gerçeklerinin farkında olmadığı saptanmıştır.

Kadınların HIV infeksiyonu karşısındaki korunmasızlığı, cahilliğin yanı sıra sosyal alandaki güçsüzlükten kaynaklanmaktadır. Dünyada HIV ile infekte olan kadınların çoğu hastalığı riskli davranışları olan eşlerinden almıştır.HIV/AlDS'in dünyada artış hızı bölgelere göre farklı seyretmiştir.

Sahra Altı Afrikası Kadınlarda Hiv %57 !

AIDS, tüm dünyada kadın ve genç kızlan gittikçe daha çok etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütünün kayıtlarına göre 2004 yılı sonunda dünyada HIV ile yaşayanların yaklaşık yarısı kadındır. Sahra altı Afrikada HIV infeksiyonu  olanların %57’sini kadınlar oluşturmaktadır.

Kuzey Amerika’da 1994 yılında HIV/AIDS ile yaşayan insan sayısı 1.5 milyona kadar çıkmıştır. AIDS'e bağlı ölümlerin yanısıra yapılan eğitim ve önleme çalışmalarının sonucunda yeni olgular azalmıştır. Böylece 1996 yılında HIV/AIDS ile yaşayan insan sayısı 780 bine kadar gerilemiştir. Bundan sonra yavaş bir artış ile 2004 yılında bir milyona ulaşmıştır. Bu artışta, kullanıma giren etkin tedavi ile sağkalım süresinin uzaması rol oynamaktadır.

Batı Avrupada'da Büyük Hıv Artışı

Dünyanın diğer gelişmiş bölgesi olan Batı Avrupa’da da AIDS'in artışı benzer özellik göstermektedir. HIV/AIDS ile yaşayan insan sayısı 1994 yılında en yüksek düzeyi olan 750 bine çıkmış, hemen sonrasında 1996 yılında 450 bine kadar gerilemiştir. Daha sonra yavaş bir artış göstererek 2004 yılında 610 bine ulaşmıştır.

Dünyada HIV/AIDS olgularında azalma sağlayan üçüncü bölge Avustralya'dır. En yüksek olarak 50 bine kadar çıkan olgular 28 bine kadar azaldıktan sonra 2004 yılında tekrar 35 bine ulaşmıştır.

Dünyanın bu üç bölgesi dışında diğer tüm bölgelerinde AIDS'in yayılımı sürekli bir artış göstermektedir.

avatar