Çekingen ve Etkisiz Olmayın

Duygu ve davranışlarınızın doğuracağı sonuçların sorumluluğunu tek başınıza taşıyabilirsiniz.Kişi ne kadar çekingen ve etkisiz olursa olsun bu ve benzeri temel ilkeleri benimseyip gerektiği biçimde uygularsa, çevresinde olup bitenleri denetleme yeteneği de aynı oranda aşamalı olarak artar. Davranışçı bir "yeniden eğitim" öngören bu süreç, kişide kendine güven duygusu uyandırmada geleneksel psikanaliz ya da psikoterapiden çok daha etkilidir.

Terapistlerin kullandığı dil bile, bağımlı bir anne - baba - çocuk ilişkisinin gelişimini körükleyebilir ; Konuyla ilgili bir araştırmada pskikolog ve psikiyatrların "etkenlik” ve "bağımsız davranış" çağrıştıran sözcüklere oranla "edilgenlik" ve "bağımlı davranış" çağrıştıran sözcükleri daha fazla kullandıkları ortaya çıktı.

Özgüven Ölçü Gerektirir !

Ölçülü bir özgüven duygusu kazanmak istiyorsak, kullandığımız sözcüklerde, ileri sürdüğümüz düşüncelerde, gerçekleştirdiğimiz eylemlerde ve kurduğumuz ilişkilerde özgür ve özerk olmalıyız. Bu ilke, Lawrence Leshon'ın habis büyümelerle "çaresizlik" ve "umutsuzluk" duyguları arasında bulduğu bağıntıdan da anlaşılacağı üzere kanserle savaşta da geçerlidir.

Sınırlı bağımlılık, yaşamdan olası en geç yaşta ve genç olarak ayrılmak isteğinin gerçekleşebilmesi için de gereklidir.

Chicago Üniversitesi psikologlarından Morton Lieberman yöredeki üç huzurevinde kalmakta olan yaklaşık seksen yaşlı hasta üzerinde bir araştırma yapar. Bu insanların yaşları altmış üç ile doksan bir arasında değişmekle birlikte, hemen hepsi de huzurevine başvurduklarında fiziksel ve zihinsel sağlığı yerinde olan kişilerdir. Buna karşın içlerinden bir bölümü huzurevindeki ilk iki üç ay içerisinde ölür; bir bölümü de bir yıl içerisinde çeşitli hastalıklara tutulur.

Duygu ve Davranışlar Özgüven Ekseninde Olmalı

Peki, ya geriye kalan yüzde 30'luk bölümü oluşturanlar nasıl olmuştur da yeni koşullara böylesine çabuk ayak uydurabilmişlerdir. Lieberman, "ayakta kalanlar"ın en belirleyici niteliklerinin, yüksek özgüven duygusu olduğunu ileri sürer. Ayrıca, göze çarpacak ölçüde hareketli, bağımsız ve kendilerinden emindirler ve bu nitelikleri sayesinde kurumsal yaşamın baskılarına ve zorluklarına göğüs gerebilmişlerdir.

avatar