Hepimizin bir 20 li yaş diş sorunu olmuştur, 20 ‘li Yaş dişleri Nedir Nasıl Çıkar Sebepleri ve Belirtileri Nedir, Ameliyat gereklimidir.

Kendisi düşermi.Yirmi yaş dişlerinin düzgün pozisyonda çıkması, çevresindeki dokulara zarar vermemesi, bu dişlerin 7 yaşından 25 yaşına kadar gelişme gösterdiğini unutmayınız.

20 yaş dişilerinin yüzde 95’inin 24 yaşında bütün hareketlerini tamamladığı dişin çıkış yolunu takip sürmesini tamamlaması ya da farklı bir yöne doğru kendine çıkış yolu oluşturması, problemlerin başlangıç sürecini oluşturmaktadır. Yirmi yaş dişlerinin farklı yöne çıkması veya gömülü olarak kalması veya herhangi bir patolojiye sebep olmasının bir kaç nedeni olabilir.

Yirmi yaş dişlerinden birden fazla kök varsa bunların değişik süretlerde gelişme sağlaması dişlerin normal seyrinde sürmemesi sebep olabilir. başka bir sebepte diş genişliklerinin fazla, fakat çenedeki alanın az olmasıdır. Buna bağlı olarak diş sürmesini tamamlayacağı alana ulaşamaz. Gelişme sırasında oluşan sıkıntılar bu sebeplerin içinde sayılabilir.

Bilimsel Açıklaması

Yarı gömülü 20 yaş dişinin çervesinde oluşan perikoronitis’in (iltihapın) ciddi derecede ağrı tablosu oluşturduğunu unutmayın.

Çevre dişlerde çürük oluşması, dişlerde sıkışıklık dolayısıyla şekil bozukluğuna yirmi yaş dişi kaynaklı kist veya tümör oluşumuna, bulunduğu bölgedeki kemiği enfeksiyon benzeri oluşumlarla eritme problemine ve çene kırıklıklarına sebep olabilmektedir. eğer bir yirmi yaş dişi sürmüşse ve aktif olarak kullanılıyorsa veya gömülü yirmi yaş dişi herhangi bir probleme ne hasta açısından ne de diş hekimi açısından neden olmuyorsa çekimi zorlu değildir.

Korkulu Rüyamız 20’li Yaş dişleri !

Fakat gömülü olan bir yirmi yaş dişi ne yazık ki patlamaya hazır bir bomba gibidir. Yapılması gereken 6 aylık düzenli kontroller için diş hekimine gidilmeli ve bu kontrollerde düzenli olarak 20 yaş dişlerini net olarak gösteren radyografiler aldırılmalıdır. Yirmi yaş dişinin çekimine karar verilmesi durumunda, diş çekimi yapılacak alan sterilizasyon kurallarına uygun olarak hazırlanmalı, alana lokalanestezi uygulanmalı ve dişin çekimi cerrahi prensiplere göre uygun olarak yapılmalıdır” diye konuştu. Yirmi yaş dişi çekimi sırasında hastaların en büyük korkusunun herhangi bir ağrıyı hissetme düşüncesidir.

Lokal anesteziler, beyin ile çekim alanı arasındaki sinir iletilerini bloke ettikleri için böyle bir olasılık, doğru uygulanmış bir lokal anestezi ile mümkün değildir. Fakat dokunma ve baskı duyusu sadece genel anestezi ile bloke olduğundan, hasta dokunma ve baskı duyusunu hisseder. Bu, ağrıyla çok karıştırılan bir duyudur. Bu sebeple hastanın ve hekimin bunun ayrımına iyi varması gerekir.

Yirmi yaş dişinin cerrahi çekimi sonrası 24 saat süreyle tütün ve tütün ürünleri tüketilmemeli aşırı sıcak veya soğuk yiyecek ve içeeklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Operasyon sonrası o bölgeye yüzün dışından soğuk kompres uygulanılarak şişliğin en aza nidirilmesi mümkündür.

avatar