Erkekte Geç Boşalma Sorunu

Cinsellikle ilgili eski kaynaklara baktığımızda, erkeğin geç boşalma sorunu diye bir konuya pek rastlayamıyoruz.

Son yıllarda bazı Batı ülkelerinde erkekte geç boşalmanın bir sorun olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bana göre, buradaki esas sorun erkeklerin, erkeğin orgazmı ile boşalmanın aynı şey olduğunu zannetmeleri. Geç boşalma sorunu olan erkek, cinsel uyarımlara, kamışın sertleşmesi ile ve cinsel isteğin artması ile normal diyebileceğimiz bir tepki gösterir.

Bu kişilerin anlattığına göre, orgazm rahatlamasını ne kadar istese de, kendisine yapılan uyarımlar ne kadar bu refleksi harekete geçirecek güçte olsalar da boşalma yaşayamazlar. Geç boşalmanın hafif şeklini yaşayan erkeğin normalden daha fazla uyarılmaya gereksinimi vardır. Çok ender olarak bazı erkeklerin hiç orgazm yaşamadıklarını görebiliyoruz.

Cinsel Endişeler Geç Boşalma Sebebi

Bazı görüşlere göre boşalma güçlüğü, doğrudan doğruya cinsellikte yaşanan endişelerle bağlantılıdır. Daha ciddi ender durumlarda erkek cinsel birleşme sırasında orgazma ulaşmak için her türlü çabayı gösterdiği halde, bunu bir türlü başaramamaktadır.

Erkekte geç boşalmanın daha çok iyi yürümeyen evlilik ilişkilerinde görüldüğü saptanmaktadır.

Uzakdoğu kültürlerinde ise geç boşalma, cinsel hazzı uzatmak için büyük beceri isteyen ve bazı Tantra gibi aydınlanma öğretilerinde önemsenen ve özenilen bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan konuyu Tantra bölümünde daha etraflı olarak irdeleyeceğim.

Geç boşalmanın Tıbbi Sebepleri ?

Geç boşalmanın tıbbi nedenlerine de göz atmakta fayda var.

  • Yüksek tansiyon veya ruhsal hastalıklar nedeniyle alman ilaçların bazıları boşalma sorununa neden olabilir.
  • Böyle bir sorun oluştuğunda doktorunuzla konuşarak sorun yaratmayacak benzeri ilaçlan tercih ediniz.
  • Ayrıca 50 yaşının üstündeki erkeklerin birçoğu orgazma ulaşmak için giderek artan yoğunlukta ve uzunlukta uyarılmaya gerek duyarlar.
  • Bilindiği gibi az miktarda alman alkol orgazmı geciktirme eğilimi gösterir.
  • Düzenli ve çok miktarda alınan alkol ise cinsel gücü önemli ölçüde azaltır.
  • Bazı hallerde bu sorun büyük bir olasılıkla cinsel olarak rahat edememenizden kaynaklanıyor olabilir.
  • Bazı görüşlere göre bu gerginlik, genellikle, kökü çocukluğa dayanan bir suçluluk ve huzursuzluk duygusundan dolayı ortaya çıkar.

Prostat Ameliyatları Spermi İdrar Torbasına Aktarabilir

Diğer önemli bir konu bazı prostat ameliyatlarının yol açtığı sorunlardır.

Bazen erkek prostatının alındığı bir ameliyat geçirdikten sonra boşalmanın gerçekleşmemesinden dolayı kaygıya kapılabilir. Çünkü prostat olmayınca meni, normal şekilde kamıştan dışarı boşalmak yerine geriye, idrar torbasının içine akabilir.

Geriye doğru boşalma olarak bilinen bu durum gerçekleştiğinde idrar bulanık görünür. Bundan korkmamak gerekir. Aynca meninin geriye, idrar torbası içine akması zararlı değildir. Burada en önemli nokta, orgazma ulaşma yeteneği bu durumdan etkilenmez.

avatar