Çocukta Erken Büluğ Çağına Erişme

Kızlarda göğüs büyümesi, kıllanma; erkeklerde testislerin büyümesi, sesin kalınlaşması ve kıllarda ergenlik belirtileri­dir.

Kızlarda 6 yaş, erkeklerde 8 yaş öncesi ergenlik belirtileri­nin görülmesi erken buluğ olarak değerlendirilir ve sebebi mutlaka araştırılmalıdır.

  • Sebebi bilinmeyen durumların yanı sıra, hormon salgılayan bir tümörün varlığı ve nadiren de ol­sa doğuştan olan bir hastalık, erken buluğ sebebi olabilir.
  • Ancak çok büyük bir ihtimalle beyin tümörleri erken buluğ sebebidir

Ergenlik Gerilemesi

Kızlarda 15, erkeklerde 16 yaşa ula­şılmış olmasına rağmen ergenlik belirti­lerinin olmaması durumudur. Aileler bu yaşlarda çocuklarını yakından izlemeli­dirler.

Gençlerin kendi ergenlik zamanlarını bilmeleri önemlidir. Özellikle erkeklerde normalden küçük penis, kızlarda anor­mal saç, tırnak veya yüz şekil bozukluğunun sebebi bir has­talık olabilir. Bu tür problemler aileden gelebilir, nedeni bi­linmeyebilir, beyindeki ve böbrek üstü bezlerinden kay­naklanan problemler ve kromozomal bozukluklar olabilir.

  • Ergenlik gerilemesi gibi durumlarda ebeveynler dikkatli olmalı ve bu süreçte çocukları ile yakından ilgili olmalıdırlar.
  • Aksi halde ergenler durumu kendi başlarına algılamaya çalışıp depresyona girebilirler.
avatar