Eş Bulmak Flört ile Başlar !

İnsanlarda eş bulma faaliyetinin ilk belirtisi flörttür. Karşı cinsler birbirlerine bu amaçla kur yapar. Kur yapma ya da flört döneminin en tipik davranışı, "almak üzere vermek"tir.

Bu, armağanlar almayı, yüzük vermeyi, yemek içmek ve eğlence için para harcamayı içerir. Ayrıca, daha az elle tutulur olan, söz vermek, övgü, onay ve sevgi ifadesi şeyler de bu "alışverişin" içinde yer alır.

Flört Yakından Tanıma Aşamasıdır

Çağdaş toplum yapısı içinde ve ülkemizde daha aydın çevrelerde eş seçiminde gençler seçimlerini kendi başlarına yaparlar ve bir flört dönemi geçirdikten sonra evliliğe adım atarlar. Flört, kişilerin birbirlerini yakından tanıma aşamasıdır. Bu dönem sırasında belli ölçüde bedensel temasta bulunulur. Temas derecesini belirleyen, kişilerin bireysel ve aile koşullanmalarıdır.

Flört Cinsel yada Sadece İlişkiselde Olabilir

Bedensel temasa bazen rastlantısal olarak varılır, bazen da önceden tasarlanmış biçimde genç çift birbirlerini tanıma, birbirlerine yaklaşma girişimlerinde bulunur. Flörtte ilişkinin durumu, "arkadaşlık etmek" ya da sonunda nişanlılık gibi terimlerle tanımlanır.

İnsan ilişkisinde olağan olan iniş çıkışlar, flört ilişkisinde de doğal olarak ortaya çıkabilir. Çiftler flört döneminde bozuşabilir, bir süre görüşmeyip yeniden barışabilirler ya da ilişkiye tamamıyla son verebilirler.

Flörtün Sınırları Nereye Kadar !

Genç kızlardan gelen mektuplarda en çok sorulan, bir genç kız flört ederken nereye kadar gitmelidir, sorusu olmaktadır. Bilindiği gibi eş bulma davranış ve girişimlerinin tümüne flört diyebiliriz.

Flört, karşı cinsten genç kız ve erkeğin birbirlerini yakından tanıma aşamasıdır da diyebiliriz.

Özellikle memeli hayvanlara baktığımızda belirli çoğalma mevsimlerinde bunlarda da, eş bulmaya yönelik, kur yapmaya benzer davranışlar izlenmektedir.İnsanlarda ise eş bulmaya yönelik "flört" dediğimiz davranışların en önemli yanı, bunların toplumsal gelenek, görenek ve değer yargılan çerçevesi içinde oluşudur. Bu cinsellik açısından dünyanın her yeri için geçerli bir kuraldır.

Teknoloji Sayesinde Flört Ruhu Yitirilmekte

Türkiye'de toplumsal yaşamda son yıllarda çok hızlı değişmeler olmaktadır.

Kitle iletişim araçlarından özellikle televizyon, internet ve günlük gazetelerde, yani herkesin her gün evine giren basın - yayın organlarında son on yılda, yakın çekimli uzun öpüşme sahnelerinin, yatakta sevişme sahnelerinin yayınlandığını izliyoruz.

Flört Artık Çok Kolay !

Günlük gazetelerde yayınlanan göğüsleri tamamen açık kadın fotoğraflarının hemen her gün evlerine girdiğini biliyorsunuz. Belki gençler bu ortamda yetiştikleri için daha tabii karşılıyorlar fakat ebeveynler acaba bu cinsel mesajlardaki değişikliklere uyabiliyorlar mı?

Flört konusunda gençlerin, toplumumuzun geleneksel değer yargıları ile yurtdışından gelen cinsellikle ilgili değer yargılan arasında kaldığım görüyoruz. Şehirlere göç ile ülkemizin çeşitli değer yargılarım taşıyan insanların bugün aynı binada yaşadığını görüyoruz.

Onun için gençler akıllı olmalı, kendi çevresinin kaldırabileceği sınırlar içinde arkadaşlığım yürütmelidir.

Hangi Aile Yapısı Flörte İzin Veriyor ?

Hürriyet gazetesinde "Türkiye Cinselliği Konuşuyor" başlıklı Emel Armutçu tarafından yayına hazırlanan yazıda Türkiye'de 10 kişiden 6'sı görücü usulüyle ve 4'ü flört ederek evleniyor deniyor. Bu araştırmalarda flört ile ilgili birkaç ilginç satıra yer vermek isterim.

 • Kızlarının flört etmesine evet diyen anneler (yüzde 56.6), babalardan (yüzde 30.9) daha çok.
 • Dul anne ya da babalar kızlarının flört etmesi konusunda evli anne-babalardan daha tutucu.
 • Kızlarının flört etmesine en karşı olanlar Doğu Anadolulular (her on kişiden 7'si).
 • Erkek çocuklarının flört etmesine en karşı olanlar Güneydoğulular (her on kişiden dördü).
 • En hoşgörülü anne-babalar Marmara bölgesinde yaşıyor:) 10 kişiden 6'sı kız çocuklarının flört etmesine evet, diyor.

Bölgesel Olarak Flörte Bakış Açısı

Kız çocuklarının evlilik öncesi cinsellik yaşamasına evet diyen anne-babalar yüzde 4.5'lerde kalıyor.

 • Hayır diyenler ezici çoğunluk: Yüzde 90 üst gelir grubunda her 100 anne babadan 16'sı kız çocuklarının evlilik öncesi cinsellik yaşamasına evet diyor.
 • Bu oran alt gelir grubunda ikiye düşüyor.
 • Doğu Anadolu'da kız çocuklarının evlilik öncesi cinsellik yaşamasına evet diyen anne-babaya hiç rastlanmıyor.
 • Buna karşılık aynı bölgede yaşayan her 10 anne-babadan dördü, erkek çocuklarının evlilik öncesi cinsellik yaşamasına, evet diyor.
 • Kız çocuklarının evlilik öncesi cinsellik yaşabileceğini söyleyen anne-babalar en çok metropollerde: Yüzde 6.4. Aynı soruya erkek çocukları için evet diyen metropoliti anne babalar oldukça fazla: Yüzde 62.7
 • Kız çocuklarının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamasına evet diyen muhafazakarlar yüzde ; 1.5'ken; aynı soruya erkek çocukları için evet diyen muhafazakarların oranı yüzde 48.4.
avatar