FRUSTRASYON NEDİR

Frustrasyon; erotik problem ve davranışların aydınlatılmasına ilişkin bir psikanaliz kavramıdır.

  • Latincede frustra boşuna, nafile;
  • Frustration engelleme, feragat etmek, reddetmek;
  • Frustieren bir ümidi yok etmek anlamına gelmektedirler.

Sigmund Freud'un ortaya attığı psikanaliz kuramında bu kavramla kastedilen şey eğilimlerin, içgüdülerin, dürtülerin, ihtiyaçların, umut ve amaçların istenmeksizin itilmesi, engellenmesi zorunluluğu, yani Freud'un «haz ilkesi» adını verdiği şeyin «gerçeklik ilkesi» ile çatışarak, gerçeklik ilkesinin baskın çıkması halidir.

Cinsel Doyumdan Eksik Kalmak !

Cinsel isteklerinden, cinsel yakınlık duyduğu kişilerden, kişiliğine gösterilmesi gereken saygı ve anlayıştan, yaşamı süresince gerçekleştirmeye çabaladığı isteklerinden sürekli olarak vazgeçmek zorunda kalan kişi, gerek gövdesel gerekse ruhsal yönden yıpranacaktır. Önemli olan bu «vazgeçme» durumunun, başkaca deyişle, fedakârlık yapma zorunluluğunun sık sık yenilenip yenilenmemesidir.

Frustrasyon Doğumdan Başlamalıdır

Yoksa her frustrasyon hastalığa yol açacak olsa, dünya bir sanatoryum olurdu.

İnsanlar toplu yaşayabilmek, yani toplum kurallarına uyabilmek için isteklerinin büyük bir bölümünü dizginlemek (yani, bilinçaltında egemen olan haz ilkesini değil de, toplum içinde egemen olan gerçeklik ilkesini izlemek) zorundadırlar.

Doğa insana bu gerekliliğin bilincine varabilmek ve isteyerek fedakârlığa katlanabilmek için aklı vermiştir.Ama bundan daha da önemli olan kişinin gelişimi sırasında (bkz. Freud, Anal Çağ ve Fellik Çağ) fedakârlığa fazla sarsıntı geçirmeden katlanabilmeyi öğrenmesidir.

  • Bu yetenek daha çocukluk yıllarından edinilmektedir.
  • Çocuk ilk fruatrasyonu memeden kesilince yaşar.
  • Genel olarak çocuk bu kesilmeye katlanırken de, aynı zamanda ana sevgisinden de yoksun kalırsa, frustrasyon'un zararlı etkisi belirir.

İlerde, yetişkinlerin isteklerini dizginleyememeleri, aşırı saldırgan ya da tersine aşırı çekingen olmaları hep bu çocuklukta meydana gelmiş zararlı etkilerin sonucudur, ilerde yaşam koşullarına karşı gerekli tepkiyi gösterebilecek bir kişiliğin gelişmesi için sevgi, iyilik ve anlayışla bezenmiş bir çocukluğun yaşanmış olması gereklidir.

Cinsel Doyumsuzluk Yeni Arayışlar Gerektirir

Freud modem toplumun fedakârlık temeli üzerine kurulmuş olduğunu görmüş ve hattâ frustraeyon'un bir yerde yaratıcı gücün doğmasına neden olduğunu ileri sürmüştür. Cinsel isteğini dilediğince doyuramayan insan, birikmiş gücünü (libidosunu) başka yanlara yönelterek güzelin yaratılmasına, bilinmeyenin araştırılıp bulunmasına harcayabilir, (bkz. Yüceleştirme)

  • Günümüzde frustrasyon kavramı yanlış bilindiğinden «anlaşılamayan» kadın için kullanılmaktadır.
  • Cinsel birleşmede kadının orgazma ulaşamaması frustrasyon'u açıklayan en iyi örnektir.
  • Erkek çoktan doyuma ulaşmışken, kadın cinsel zevkin ancak yarısını tatmıştır.
  • Bu halin gövdesel ve ruhsal yapıyı yıpratacağı kuşkusuzdur.

FSH — (Folikülü Uyarıcı Hormon.)

Hipofizin ön bölümünün (bkz. Adenohipofiz) salgıladığı gonadotropin (yumurtalık ve testisi uyarıcı) hormonlardandır. Protein yapılı bir hormondur. Kadında yumurtalık folikülünün gelişimini erkekte ise testisde sperma hayvancığı yapımını sağlayıcı etki gösterir.

avatar