GEBELİK TESTLERİ ÖĞRENİN

Döllenmiş ve dölyatağına yerleşmekte bulunan ovum'un plasenta ( çocuk sonu) meydana getirmek üzere gelişmekte olan hücreleri, hipofizin yumurtalıkları uyaran hormonlarına benzer hormonlar salgılarlar.

Bunlara koryon gonadotropin'leri adı verilir. Gebelik testleri çok kere bu hormonların varlığını tesbit etme esasına dayanır. Gebelik süresince progesteron vn östrojen gibi yumurtalık hormonlarının da çoğalmasının tesbiti de bazı gebelik testlerinin esasını meydana getirir.

  • Basal vücut ısısının yumurtlama (= ovulasyondan) sonra düşmemesi de bu amaçla kullanılabilir.
  • Ayrıca 1:2000 prostigmin metil - sülfat iğnesinin adet kanamasını sağlayamaması ya da tek başına progesteron veya progesteron - östrojen hormonu alınması ve bırakılması sonucu kanamanın belirmemesini de gebelik testi olarak kullananlar vardır.

Aschheim-Zondek Testi

Sıçanda ve farede yapılabilir.

Yavru dişi hayvanların karın boşluğuna iki-üç gün süre ile az miktarlarda gebe kadın idrarı şırınga edilir ve bu hayvanlar öldürülerek yumurtalıkları incelenir. Eğer kadın gebe ise idrarında bulunacak çok miktarda gonadotropin hormonu fare ve sıçanlarda yumurtlamağa yol açacağından bu hayvanların yumurtalıklarında yumurtlandığına dair belirtiler görülür.

Friedman Testi

Olgun ve erkek tavşanlardan ayrı tutulmuş dişi tavşanlarda yapılır bu test;

  • Az miktar kadın idrarı tavşanın damarlanndan birine şırınga edilir ve 48 saat sonra tavşan ameliyat edilerek yumurtalıkları incelenir.
  • Yumurtlandığına dair belirtilerin bulunması gebeliğin varlığını gösterir.

Kurbağa Testleri (Galli - Mainini vb.)

Kurbağalara şırınga edilen gebe idrarında bulunan koryon gonadotropinleri dişi hayvanlarda yumurtlamağa, erkek hayvanlarda ise sperma hayvancıklarının meydana gelmesine yol açar.

Bu ise kurbağanın dışkılama deliğinden alınan materyelin mikroskop altında incelenmesi ile anlaşılır. Bu testler için hastanın aspirin ve diğer tipte ilâçları almamış olrnası ve idrarının özgül ağırlığının 1.015 ten fazla olması gereklidir. Sabah idrarı, gece su içilmediği için çok kere adı geçen hormonları daha kesif olarak ihtiva edeceğinden bu testler için daha uygundur.

İmmünolojik gebelik testleri

Bu testler herhangibir hayvanın beslenmesini gerektirmediklerinden gittikçe yaygınlaşmakta ve diğer testlerin yerini almaktadırlar.

Bu testlerin esası şudur:

  • Önce insan gonadotropinleri tavşanlara şırınga edilmiş ve tavşanın serumunda insan gonadotropinlerine karşı cisimcikler oluşmasına yol açılmıştır.
  • Ayrıca koyun kırmızı kan hücreleri de (eritrosit) insan gonadotropinlerine karşı hassaslaştırılmaktadır

(Son zamanlarda daha çok üzerine gonadotropin moleküllerinin bitişmiş olduğu suni küçük cisimcikler eritrosit yerine kullanılmağa başlanmıştır)

  • Test esnasında bir şişede bulunan gonadotropine karşı tavşan serumu, gebe olabileceği düşünülen kadının idrarı ile karıştırılınca tavşan serumundaki cisimcikler eğer bu idrarda gonadotropin varsa bu madde ile birleşecektir.
  • Eğer idrarda gonadotropin yoksa (ya da belli bir miktardan azsa) bu cisimcikler karışma katılan eritrosit ya da suni cisimciklerin birbirlerine yapışıp çökmesine bir nevi tortu oluşumuna yol açmaktadırlar.
avatar