Gebelikten Korunma Yöntemleri

  • Hormonal Korunma,
  • Spiral,
  • Kondom Prezervatif,
  • Takvim Metodu,
  • Geri çekme,
  • Cinsel birleşme sonrası Hap alınması,
  • Vajina ağzına kap geçirilmesi,
  • Tüplerin bağlanması ve Erkelerin Tüplerinin Bağlanması.

Gebelikten korunmak için değişik metodlar mevcuttur. Hangi yöntemin size uygun olduğuna kadın doğum doktoru­nuzla konuştuktan sonra karar vermeniz gerekir.

Hormonal korunma;

Doğum kontrol haplarıhiç doğurmamış bayanlara öne­rilir. Hormon hapları düzenli olarak alınmalıdır. Adet kana­maları zamanında olur ve ilaçlar düzenli olarak kullanılırsa koruyuculuk oranı % 99'dur. Hamile kalma ihtimali ise %1'dir. Hapın alınması 1 gün unutulursa ertesi günün dozu unutulanla beraber alınmalıdır. Hap aliminin 2 veya daha fazla gün unutulması halinde ilaç normal olarak alınmaya devam edilmeli, fakat ilacın koruyuculuğu kaybolduğundan bir sonraki adet kanamasına kadar başka bir korunma yönte­mi daha kullanılmalıdır.

Hap kullanırken Adet kanaması Olmalı

Hap kullanmakta iken adet kanaması zamanında olmazsa hamilelik testi yaptırılmalıdır. Kullanılacak hormon hapları İçerdikleri hormon miktarına göre doktor tavsiyesi ile hasta­nın durumuna göre ayarlanmalıdır.Yüksek tansiyon, damar, safra kesesi hastalığı bulunanlar ve kanama testleri bozuk olan kadınlarda hap yön­teminin kullanılması uygun değildir

Başağrısı başta olmak üzere mide ağrısı, ara kanamalar, göğüslerde dolgunluk hissi, kilo alımı, ve cinsel isteksizlik doğum kontrol haplarının istenmeyen yan etkileridir, ancak genellikle bu yan etkiler ilaç kullanılmaya başlandıktan sonraki 3 ay İçinde azalır veya kaybolur.

Doğum kontrol hapları­nın bir avantajı da çocuk sahibi olunmak isteniyorsa, ilaçlar kesildikten sonra 1-2 ay içerisinde hamile kalınması müm­kündür.

Uzun etkili, iğne olarak uygulanan hormonlar, ancak doktor gözetimi altında önerilir. Özellikle zihinsel özürü ve özei bir başka durumu olan bayanlarda kullanılan bir yön­temdir. Her 3 ayda bir hormon iğnesi yapılır, bu süre içinde bu bayanlar adet kanaması görmezler.

Spiral;

Daha önce doğurmuş olan bayanlara tavsiye edilir. Metal ve helezonik bir alet rahim içine yerleştirilir Bu sayede yu­murta rahim içinde döllenmez. Doğru yerleştirildiği zaman koruma oranı % 95'tir.

Her 6 ayda bir kontrol muayenesi yapılmalıdır, Ağrı, adet kanamalarının artması, kokulu akıntı gibi yan etkileri olabilir veya iltihaplanmalara yol açabilir ki bu durumda çıkartılma­lıdır.

Rahim dinlendikten sonra tekrar takılabilir.

Kayma durumlarında hamile kalınabilir, Bu tür hamilelik­ler düşükle sonuçlanabilir. Ya da hamileliğin erken dönemin­de spiral çrkarılabılir, çıkarılmazsa, doğum esnasında bebe­ğin eşi ite birlikte çıkarılabilir. Spiral, bebeğin sakat doğma­sına neden olmaz.

Kondom ( Prezervatif ) ;

Kadının korunamayacağı veya korunmayı İstemediği durumlar­da erkeğin korunma yöntemidir. Güvenilirlik oranı yırtılma olmaz­sa % 90'dır. Yırtılma olursa he­men doğum kontrol hapı alınma­lıdır. Eşler arasında cinsel isteği azalttığı, yabancı madde özelliği olduğu için, pek benimsenen bir yöntem değildir.

Ayrıca kondom, AİDS gibi bulaşıcı hastalıkları önlemede de etkilidir. Lütfen kullanın !

Takvim metodu;

Cinsel birleşmenin Yumurtlamanın olmadığı zamanlarda yapılmasıdır. Koruma oranı % 30'dur. Bu metodun uygulan­ması % 60-70 hamilelikle sonuçlanmıştır.

Geri çekme;

Erkek spermlerinin dışarıya akrtılmasıdır. Ancak içerde ka­lan spermler, yine de hamileliğe yol açabilir. Koruma oranı %2 'dir.

Cinsel birleşme sonrası hap alınması;

Yüksek dozda hormon İçeren hapların cinsel birleşmeden hemen sonra alınmasıdır. Ancak yan etkisi çok fazla oldu­ğundan, pek tercih edilen bir yöntem değildir.

Vajina ağzına kap geçirilmesi;

% 20-30 koruyuculuk sağlayan bu yöntemde, vajina ağzı­na koruyucu, plastik bir kap yerleştirilir. Her cinsel birleşme­den önce takı imalı, çıkarılmalıdır. Pratikte kullanımı azdır.

Tüplerin bağlanması;

Bu yöntemin uygulanması için kadının yeterince çocuk sahibi olması ve bir daha çocuk yapmayı istememesi, 30 ya­şın üstünde olması gereklidir. Sağ ve sol yumurtalıklardan rahime giden yolların yani tüplerin karından girilerek bağ­lanması sonucu korunma oranı %99.9 olmaktadır. Nadiren bazen tüpler yerine bağların bağlanması sonucu hamile kalınabilmektedir.

Tüpler bağlandığı zaman kadın normal adet kanaması gö­rür, sadece yumurtalar tüplerden rahim İçine geçmez. Nadi­ren de olsa, karın içi yapışıklık olup, karın ağrısı olabilir.

Erkeklerin tüplerinin bağlanması;

Lokal anestezi (ameliyat yapılacak yerin uyuşturulması) ile kısa sürede erkeğin tüpleri bağlanabilir. Ancak erkekler tarafından kabul görmeyen bir yöntemdir.Bende olsam etmezdim.

avatar