GEN — Hayvan ve bitki hücrelerinde, hücrenin çekirdeği (= nuk/eus) içinde bulunan kromozom adı verilen karmaşık moleküllere bağlı olan ve ait oldukları canlının belli bir özelliğini tayin eden bileşiklerdir.

Bir canlının gözle görülemeyen özellikleri ana ve babasından gelmiş olan genler yüzünden ortaya çıkar. Genlerle özellik intikalinin ne şekilde gerçekleştiğini daha aynntılı olarak açıklamak için bir ömek verilebilir.

Kırmızı bir gece sefası çiçeği birleşince ortaya çıkan yeni döl çiçeklerin hepsi pembe renkli olurlar. Bu durumda renk tayin eden genler eşdeğerdirler, öte yandan biri san diğeri yeşil tohum veren iki fasulya birleştirildiği zaman ortaya çıkan yeni döl yalnızca sarı tohumlu olmaktadır.

Durum şu şekilde özetlenebilir ;

Sarı tohumlu fasulyada iki sarı renk veren gen vardır: SS

Yeşil tohumlu fasulyada iki yeşil renk veren gen vardır: YY

Sarı ile Yeşil birleşmesi: SS + YY

Ortaya çıkanlar muhakkak: SY SY dirler.

Ancak, ortaya çıkan tohumlar hem sarı ve hem de yeşil renk veren gen ihtiva ettikleri halde tohum dış görünüşü bakımından sandır. Şu halde san gen ile yeşil gen burada, önceki örnekteki gibi eşdeğer değildir.

Sarı gen baskın (= dominan) ve yeşil gen ise çekilgen (= reseşif) dir.

Bu örnek, aynı zamanda bize görünüşle, bir canlının gen yapısının aynı olmadığını da göstermektedir: Çünkü hem, her iki geni de sarı rengi sağlayan (SS) tohumun, ve hem de genlerinin biri sarı, diğeri de yeşil rengi sağlayan (SY) tohumun dış görünüşleri aynı (yani sarı) olmaktadır. Bu nedenle dış görünüşe fenotip, gerçek gen yanışına ise ğenotip adı verilir.

avatar