Şüphesiz insanları kromozonlarına ve genlerine göre ayırmak çok saçmadır. Çünkü dünyanın birçok yerinden göç edenlerin oluşturduğu Dr. Wells'in ülkesini, çıkardığı bu teoriye göre paramparça bölmek gerekir. Bu çok saçma bir fikirdir. Buna göre örneğin Alman kökenli olanlar Almanya, Avusturya, İsviçre, Lichtenstein vs. bir ülke haline gelmeli.

Bu teoriye göre son iki yüzyıldır büyük sıkıntı ve esaret çekmiş Türk ulusları Kazakistan, Doğu Türkistan, Kırgızsistan, Türkmenistan, Özbekistan, Yakutistan, Türkiye, Tataristan, KKTC vs. bir araya gelmeli, Dr.YVells'in teorisine göre yeniden Türkistan oluşturulmalıdır.

İnsanlar tarih boyu karışmışlar ve hele zamanımızda daha da çok karışmaktadırlar. İnsana insan olarak bakmalı ve ona, kökeni ne olursa olsun değer vermeliyiz. Ancak Türk kültürünün çok geniş bir coğrafyada yaygın bir şekilde, mimarisinden halı desenine, mutfağından musikisine kadar kendisine öz karakteriyle süregelmekte olması herhalde bazı soyu belli olmayanları kıskandırmaktadır. İnsanları genetik faktörlerine göre değil, dili, dini, rengi, kökeni, cinsi ne olursa olsun, insana insancıl evrensel değerler açısından bakarak, eşit olarak görerek, değer vermeliyiz.

Şu anda Türkiye'de yapılan genetik danışmanlıkların başında babalık testi geldiğini söyleyebiliriz. Bu olgu insanların cinsellikte birbirlerine ne kadar az güvendiğini veya diğer bir deyimle ne kadar çok şüpheci olduğunu göstermektedir.

Ankara Üniversitesi Adli Tıp Bölümü'ne babalık testi için özel başvuran şüpheci babaların sayısı 2003'te yüzde 54'tü, 2004'ün ilk 6 ayında bu oran yüzde 80'e çıkmış. Test isteyen erkeklerin yüzde 18.8'i, bu testler sonucu çocuğunun gerçek babası olmadığını öğrenmek durumunda kaldı.

Geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayında yapılan özel ve resmi başvurularda 143 örnek kromozomları yönünde genetik açıdan incelenmiş. Özel başvuruların tümünü erkekler yapmış. Laboratuvara, 2003 yılında mahkemelerden gönderilen dosya oram % 46, özel başvuru oranı % 54 iken, bu yılın ilk 6 ayında yapılanların % 20'sini mahkemelerden gelen başvurular oluşturmuş. Başvuruların % 80'ini ise şüpheli babalar yapmış.

Türkiyede Cinsellik

Türkiye'nin 40 farklı ilinden vel'i yurtdışından yapılan başvuruların; % 25.9'unda resmi nikâhın olmadığı, % 74.1'inin evli olduğu belirlendi. Başvuruların % 27'si birden fazla çocuk için analiz istemiş. Bir olguda 10 çocuk, 21 olguda 2 çocuk, 5 olguda 3 çocuk ve 116 olguda tek çocuk için DNA analizi yapılmış. 143 başvurunun % 18.8'inde, baba ile çocuk arasında genetik uyum olmazken, % 81.2'sinde ise tam bir uyum olduğu belirlenmiş.

Bu verilerde toplumun cinsellikle ilgili ikiyüzlülüğü bir başka konuda ortaya çıkıyor diye düşünebiliriz. Özetlersek aşağı yukarı söz konusu olan kadınların 1/5'i başka erkeklerden çocuk sahibi olmuşlar. Büyük olasılıkla bu kadınlar gebe kalabildiklerine göre eşinin dışındaki bu kişilerle düzenli bir cinsel beraberlik içinde bulunuyorlardı.

Gazete haberleri, magazin basın ve TV'ye yansıyan haberlere göre veya bazı boşanma verilerine baktığımızda ülkemizde sanki erkekler eşlerini aldatıyormuş gibi, kadınlar mağdur oluyormuş gibi gözüküyor. Ancak yukarıdaki yeni verilere baktığımızda durumun pek de o görünümde olmadığını saptayabiliyoruz.

avatar