Genital Herpes Hakkında Bilgiler

Genital herpes, genital ülserlerde sık rastlanılan etkendir. Önceleri gelişmekte olan ülkelerde sık görülen bu hastalık, artık gelişmiş ülkelerde de sıktır.

Herpes simpleks virüsü (HSV) direkt temas yoluyla belirtisi olan lezyonlardan ya da belirtisiz viral yayılımla bulaşır.Serolojik olarak biri HSV pozitif olan ve diğeri olmayan heteroseksüel çiftlerde bir yılda bulaşma olasılığı %10—12 arasında bulunmuştur. Bu çiftlerde bulaşmanın %70 oranla klinik olarak belirtisiz dönemde gerçekleştiği bildirilmiştir.

Erkeklerden Kadınlara Geçiş Riski Daha Fazladır

Cinsel ilişki sırasında deri ya da mukozalardaki mikroskobik zedelenmelerden bulaşla enfeksiyon başlar.Primer enfeksiyon belirtili olabileceği gibi belirtisiz de olabilir. Hamilelikte primer enfeksiyon veya reaktivasyon bebek için risk taşımaktadır.

  • ABD'de her yıl 500.000'den fazla yeni hasta görülmektedir.
  • Yapılan çalışmalardan prevelansını saptamak daha kolay olsa da, çoğu erişkin hasta belirtisiz olduğu ve sağlık kuruluşlarına başvurmadığı için gerçek insidensini saptamak zordur.
  • Avrupa ülkelerinde enfeksiyonun sebebi çoğunlukla HSV-2 iken, İngiltere'de HSV-1 ön plana geçmektedir.
  • Serolojik çalışmalar ABD'de HSV-2 prevelansının 1976-1980 arası %16.4 iken 1989-1991 arası %21.7'ye çıkmış olduğunu göstermiştir.

Genital Herpes Beyaz Irkta Daha Çok

Bu artışın daha çok beyaz ırkta olduğu ve özellikle 30-39 yaş arası en yüksek oranlarda olduğu tespit edilmiştir.

Avrupa'da seroprevelans ABD'ye oranla biraz daha düşüktür. Kuzey Avrupa ülkelerinde ise güneye göre daha yüksek oranda görülür. Güney Afrika'da kadınlarda seroprevelans %80'lere ulaşmaktadır. Genel olarak HSV-2 antikorları kadınlarda erkeklere oranla, siyah ırkta beyaz ırka oranla ve sosyoekonomik düzeyi düşüklerde daha sık saptanır.

Bununla beraber, HSV-1 seropozitivitesi olanların %2-15'inde HSV-1 'e bağlı genital tutulum gözlendiğinden sadece HSV-2 seropozitivitesinin herpes genitalis prevelansını belirlemede yeterli olmadığı düşünülmektedir.

Ülkemizdeki durumu ile ilgili izlenimler SSCB'nin çöküşü ve sınırlarının açılması ile genital herpes vakalarının sıklığında artış olduğu yolundadır.

Sağlık
Sağlık ve Hastalık bilgileri içeren web sitemizde hekimler tarafından hastalık teşhis tedavi tanı belirtileri ve diyet zayıflama bilgileri sadece öneri vasfıyla 35 kategori altında paylaşılmaktadır. Bilgi öneri ve şikayetler için lütfen iletişime geçiniz.
avatar