Genital Siğil ve Tedavisi

Gerçek tanımı; Human Papilloma virus

HPV ile enfeksiyon klinik veya subklinik olarak HPV lezyonları olanlar ile direkt temas veya indirekt olarak bulaşık yüzeylerden veya aletlerden (örn. yüzme havuzu, jimnastik salonu) veya otoinokulasyon yolu ile olur. Isıya ve kurutucuya dayanıklıdır ve hatta lazer dumanı bile enfeksiyöz viriyonları içerebilir. Çocuklarda genital siğiller nadirdir; doğum sırasında veya yakın aile teması ile bulaşabilmekle beraber bu çocukların cinsel istismar olasılığı her zaman düşünülmelidir.

Sebebi Cinsellik Birleşme !

Günümüzde son 30 yıldır genital ve anal HPV insidensi düzenli olarak artış göstermektedir; HSV ile beraber ABD'de en yaygın CYBH'leri oluşturmaktadır. ABD'de her yıl 5.5 milyon insan enfeksiyona yakalanmaktadır. Cinsel açıdan aktif erişkinlerin %30-50'sinin HPV ile enfekte olduğu düşünülmektedir; ancak bunların sadece %1-2'sinde klinik açıdan belirgin siğiller bulunur.

En Sık Kadınlarda Görülür

HPV enfeksiyonları da genital herpes gibi belirtisiz seyretme eğilimindedir. Servikal enfeksiyon prevalansı ülkeler arasında ve yaşla değişkenlik göstermekle beraber en sık genç kadınlarda %20-46 arasında değişen oranlarda gözlenir. Erken yaşta cinsel ilişki, birden fazla cinsel eş, cinsel eşin eş sayısının fazla olması enfeksiyona yakalanmak için riskli davranış biçimlerindendir.

Anal İlişki Genital Siğil Sebebi

Ortalama yaşı 20 olan 608 kız kolej öğrencisinde yapılan bir çalışmanın başında %26 oranında HPV enfeksiyonu tespit edilirken, 3 yıl boyunca her 6 ayda bir yapılan takipler sonucunda %43 oranında yeni enfeksiyon kaydedilmiştir. Bu hastalarda HPV enfeksiyonuna yakalanma olasılığının genç yaş, etnik bir gruba ait olma, fazla alkol tüketimi, sık vajinal veya anal cinsel ilişki ile arttığı gözlenmiştir.

Kondom ile Genital Siğilden Korunun !

Spesifik HPV tiplerinin servikal kansere neden olabilmesinden dolayı, HPV enfeksiyonlarında koruyucu sağlık hizmetleri ön plana çıkmaktadır. Bu kadınlarda düzenli servikal sitolojik inceleme servikal displazilerin erken saptanması ve tedavisini sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde bunun eksikliğinden dolayı servikal kanser oranları yüksektir.

Op. Dr. Banu Göker Özdemir Genital siğil HPV tedavisini anlatıyor.

avatar