Hapishanede Cinsel Hayat !

Hapishanede yaşamak zorunda olan suçlular karşı cinsten biri ile cinsel ilişkiye geçemezler.Bu durum bir yerde cezanın kapsamı içindedir.Bu durum çok sonraları ele alınmış ve cezaevi mahkumlarının eşleri ile görüşülmesi hususu gündeme gelmiştir.

İsveç gibi bazı ülkelerde cinayet suçluları dışındaki suçlulara bazı reformlar sonucu cinselliklerini eşleri ile yaşayabilecekleri bir olanak tanınmaktadır.Bütün dünyada kadın ve erkek koğuşlarında suçlular için yaşanabilecek cinsellik mastürbasyon veya eşcinsel ilişkidir.Bazıları bu cinselliksiz ortamda eşcinsel suçluların bu durumdan istifade edebileceğini düşünebilir.

Eşcinseller Tecavüze Uğruyor !

Ancak yetkililerin belirttiği ve hapisteki eşcinsel suçluların ifadelerine göre eşcinseller hapiste kendi istedikleri bir beraberlik yerine tecavüze uğramaktadırlar.Kadınlarda da zorlayıcı lesbiyen ilişkiler ifadelere göre hep gündemde olmaktadır.Bu konularda çalışan toplumbilimciler,hapishanedeki cinsel doyumsuzluğun ağır şiddete dönüştüğünü ileri sürmektedirler.

İsveç'in dışında Meksika ve Kanada da bu yönde evli suçlulara bazı haklar verilme denemeleri yapılmıştır.

Mahkumlara Cinsel Yasak İnsan Hakları İhlalidir

Cinsellik açısından baktığımızda,eğer insancıl açıdan da bakabiliyorsak,bu ülkelerde olduğu gibi cinayet ve devlete karşı işlenen suçlar dışındaki hükümlüleri tekrar topluma kazandırmak, meslek sahibi yapmak yanında ehlileştirebilmek için belki kısa süreler için eşleri ile beraber olabilecekleri özel odalar yapılması uygundur diye düşünülebilinir.

İyi Hal Gösteren Hükümlülere Cinsel İzin Verilmeli !

Danimarka'da geçen yıl yaşlılar evinde yaşayan ve eşi olmayan yaşlı erkeklere genel kadın ziyaretçi izni verildikten sonra bu yaşlılar evinde yaşlı erkeklerin artık kimseyle kavga etmediği ifade edilmektedir.

Bu örnekten hareketle hapishanelerde meslek kazanmaya yönelen, tekrar toplumda saygın bir yere ulaşmaya çabalayan hükümlülere bu tür bir kolaylık verilebilir diye düşünebiliriz.Bu beraberlikler hapishanelerdeki şiddeti de azaltacaktır.

Mahkumları Topluma Kazandırmalıyız !

Bu olanaktan yarı açık cezaevlerinde yatanlar şüphesiz istifade etmektedirler.Herhangi bir şekilde hata yapıp suç işlemiş bu insanların toplumdan tamamen ayırmak yerine,topluma tekrar kazandıracak,meslek edinmelerine yardımcı ve topluma faydalı olmalarını sağlayacak düzenlemeler yapmak gerekir.

Sadece Suçluyu Değil Eşinide Cezalandırıyoruz !

Suçluyu cinsel yaşamını da ortadan kaldırarak cezalandırrken,aynı zamanda eşinin cinsel yaşamı da cezalandırılmaktadır.

Hapishanede tekrar topluma kazandırma,meslek edindirme çalışmalarına uyumlu olan mahkûmlara belirli aralıklarla eşi ile beraber olma imkânı verilmesi,sevgi ortamının yaratılması,daha insancıl bir tutum olarak devleti suçlu gözünde yüceltecektir.

Ve en önemlisi o suçluyu gerçek anlamda topluma kazandırılacaktır diye düşünüyorum.

avatar