Hipermetropi Göz Hastalığı

Hipermetropi Belirtileri Tedavisi Nedenleri.

Hipermetropi; 5 metreden yakını görme gücünün azalmasıdır. Görüntü retinanın arkasına düşer. Yakını yakın mesafeyi görememe durumudur.

3 Tip Hipermetropi Vardır;

a- Eksen hipermetropisi ; gözün ön-arka ekseninin nor­malden kısa olmasına bağlıdır. En fazla rastlanan tiptir.

Çocuklarda 7 yaşına kadar göz küresi de büyüdüğünden, +3 derecesinde hipermetrop mevcuttur.

  • Yüksek dereceli hipermetropi’de hastada sürekli yakına uyum yapma zorunlu­luğu, baş ve ense ağrısı gibi şikayetlere neden olur.
  • Bu çocuklar sürekli yakın ders çalışmadan veya yakın okuma­dan yakınırlar.
  • Yaşlılıkta uyum yapılamadığı veya azaldığı zaman artık uzağı da iyi görememe başlar.
  • Doğuştan yüksek hipermetrop olan çocuklarda 2 yaşında uyum reflekslerinin ortaya çıkışıyla beraber, içe şaşılık vaka­ları görülebilir.

b- Eğrilik hipermetropisi ; Bazı hastalıklar sonucu kornea düzleşir ve gözde kırma gücünün azalmasıyla hipermetropi ortaya çıkabilir.

c- Kırıcılık hipermetropisi ; Lens adı verilen bölümün göz içinde yerini değiştirmesi sonucu veya katarakt ameliyatla­rından sonra herhangi bir sebeple göz içine lens yerleştiril­memiş vakalarda gözün kırıcılığı azalır ve hipermetropi geli­şir.

Özellikle insülin tedavisi alan şeker hastalarında, tedavi­nin başlangıç günlerinde kan şekerinin düştüğü vakalarda geçici olarak hipermetropi görülebilir.

Hipermetropi Tedavisi ;

İnce kenarlı merceklerle tedavi edilir.

avatar