HIV AIDS Danışmanlık Bilgileri

AIDS danışmanlığı sırasında ;  testin uygulanıp uygulanmayacağı kararının da birlikte verileceği bir görüşme yapılmalıdır.

Danışmanlar testin neyi belirttiğini, negatif ve pozitif sonucun ne anlama geldiğini anlatmalıdır. Çoğu zaman kişiler test hakkında fazla şey bilmez. Danışmanın testin ne olduğu ve ne işe yaradığını detaylı bir biçimde anlatması gerekmektedir.

Test Öncesi Danışmanlık !

Uygulanan testler hatasız değildirler. “Yalancı pozitif veya negatif sonuçların” olabileceği test için başvuran insanlara anlatılmalıdır. Testte “Pencere Dönemi”nin yani enfeksiyonun bulaşması ile antikor oluşumu arasındaki latent devrenin yaklaşık üç ay olduğunu belirtmek mutlaka gereklidir. Danışmanlar başvuranları öncelikle değerlendirmeye tabi tutmalıdırlar.

Danışmanlar;

 1. Bilgi anlama ve kullanma kapasitesi, gerekirse psikososyal desteği almaya elverişliliğini.
 2. Testi niçin istediğini.
 3. Hangi davranışlarından veya semptomlardan dolayı kaygılandığını.
 4. Varsa hastalık hikayesini (Özellikle CYBE)
 5. Test hakkındaki bilgisini.
 6. Test sonucunun pozitif veya negatif olmasının ne anlama geldiğini bilip bilmediğini.
 7. Bulaşma yolları ve riskli davranışlar hakkındaki bilgi ve inançlarını.
 8. Kendisine ruhsal ve toplumsal desteği kimin sağlayacağını, tespit etmelidirler.

Danışmanların açıklamaları gereken Önemli noktalar vardır.

 • Kişinin AIDS olduğunu veya olabileceğini gösteren bir test yoktur.
 • Uygulanan testte kanda HIV antikor tayini yapılır (HIV antikoru enfeksiyon lehine bir bulgu sayılır.)
 • Kanda HIV antikorlarının bulunması HIV enfeksiyonu lehine bir bulgudur.
 • Fakat şu an veya gelecekteki AIDS hastalığı hakkında hiçbir şeyi belirtmez.
 • Pozitif HIV testi ile ne zaman enfekte olunduğunu veya ne kadar süredir enfekte kalındığını söyleyebilmek mümkün değildir.
 • Negatif sonuç enfeksiyon şüphesini ortadan kaldırmaz.
 • Riskli davranışlar varsa, riskli davranıştan üç ay sonra test tekrarlanmalıdır ki "pencere dönemi" ortaya çıkabilsin.
 • HIV enfeksiyonuna yakalanmış kişiler için bazı davranış ve uygulama biçimleri tehlikelidir.
 • Diğer enfeksiyonlara özellikle CYBH yakalanabileceği gibi başkalarına da bulaştırabilir.
 • Danışman, sonucun pozitifliğinin tespiti için başka testlerin de yapılması gerekliliğini başvurana mutlaka söylemelidir.
 • Danışman kişiyi test yaptırmaya götüren nedeni mutlaka sormalıdır.
 • Danışman, riskli davranışlar ve risk düzeyi değerlendirilmesi hakkında başvuranın kültürünün izin verdiği yolları kullanarak konuşabilmelidir.
avatar