HIV / AIDS Diğer CYBE ve Türkiye İçin Önemi

Türkiye'de HIV/AIDS sıklığı %1 'in altında olduğu için UNAIDS'e göre "düşük sıklık" sınıfındaki ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak bilindiği gibi ülkemizde hem HIV/AIDS, hem de diğer CYBE için güvenilir bir bildirim sistemi henüz yoktur.

Bildirimi yapılan az sayıdaki olguya dayanarak toplum geneline yönelik gerçekçi tahminlerde bulunmak mümkün değildir. Bunun en önemli sakıncası ise enfeksiyon sıklığı en yüksek olan dolayısıyla koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin sunumunda önceliği alması gereken kesimlerin belirlenememesidir.

Düşük Sıklık = Düşük Öncelik

Yetersiz bildirimin ve bunun sonucunda ortaya çıkan düşük sayıların önemli bir diğer sakıncası, hem hükümetler hem de halk tarafından bu enfeksiyonların önemsiz ve önceliksiz algılanmasıdır.

Dolayısıyla bu alanlar sağlık ve diğer kamu hizmetlerinde zaten sınırlı olan kaynaklardan yeterli pay alamamaktadır. Oysa sıklıklar henüz düşükken gerçekleştirilecek önleyici hizmetlerin salgını önlemede çok büyük yararı vardır.

Bana Bulaşmaz Demeyin !

Düşük sıklık: “Burada riskli davranış yok, yani onun hakkında konuşmamız gerekmez demektir.

Türkiye'de HIV/AIDS için "bana bulaşmaz", "başkalarının hastalığı" gibi algılamalar çok yaygındır.

Bu düşünceler riskli davranışlar üzerinde konuşulup, tartışılmasını dolayısıyla önlem alınmasını engellemektedir. Böylece HlV'in yayılması için uygun zemin oluşmaktadır.

Düşük Sıklık = Ben Risk Altında Değilim

Ülkemizde şu anda düşük olan sıklıkların gelecekte de böyle kalacağının hiçbir garantisi yoktur. Günümüzde salgından önemli ölçüde etkilenen bir çok ülkede başlangıçta sıklıklar düşük bulunmaktaydı. Bunun tipik örneği olan Güney Afrika bundan yaklaşık 10-15 yıl önce HIV sıklığı düşük bulunan ülkeler arasında yer almaktaydı.

Oysa aynı ülke bugün salgını tüm şiddetiyle yaşamakta olup, Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın oğlu da dahil olmak üzere çok sayıda insan bu hastalıktan yaşamını yitirmektedir.

Eski Doğu Bloku ülkelerinde de benzer bir durum yaşanmaktadır.

avatar