Hormon Bozuklukları Sebebi

Bu konular belki herkesi ilgilendirmez. Ancak bu bozuklukların klinik gelişimine burada kısaca değindiğimizden dolayı çevrenizdeki vakaları kolayca tanıyıp yardımcı olabilirsiniz diye düşünüyorum.

  • Bebeğin dölyatağı içindeki gelişimi sırasında hormonların etkisi bedensel gelişme ve kişinin olgunluk çağında cinsel davranış ve ruhsal durumu ile yakından ilgilidir.

Buna örnek olarak "Adrenogenital Sendrom"u verebiliriz. Ailesel bir hastalık gibi görünen bu durum daha dölyatağı içindeki yaşamda böbreküstü bezinin fazla hormon salgılaması sonucu oluşur.

Cinsel Bozukluk Hermafrodit

  • Kızlarda daha sık görülür.
  • Verilere göre 5000 doğumda bir vakada görülür.
  • Çocukluk yaşlarında boy süratle uzar, ancak 12 yaşından sonra boy uzaması durur.
  • Adaleli bir vücut yapısı ufak yaşta yerleşir. Ufak yaşta cinsel yapı olarak gelişirler ancak kısırdırlar.

Erkek ve kadın cinsel organlarına sahip olan hermafroditler karmaşık kromozom ve hormonal yapı ile bu bozukluğun en çarpıcı örneğini oluşturur.

Hormon Dengesizliği için İbrahim Saraçoğlunun Müthiş Açıklamaları.

avatar