İştah ve Metabolizmayı Etkileyen Kalıtımsal Faktörler

Bir insanın şişman veya ince olmasının kalıtımla çok yakın bir ilgisi var dır. Yapılan bilimsel araştırmalar, şişman annelerin çocuklarının da şişman olma olasılığının % 75 civarında olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde zayıf annelerin çocuklarının da ince olma şansları % 75 civarındadır. Tek yu-murta ikizlerindeki şişmanlık yüzdesi de bir hayli yüksek olarak görülüyor.

Diyabetli (şeker hastası) anne ve babaların çocuklarının da şişman olma olasılığı diyabeti olmayanlara oranla anlamlı olarak yüksektir.

kilo-sismanDoyma Hissinin Yetersiz Olması

Bazı insanlarda doyma hissinin, bir başka deyişle midedeki dolgunluk hissinin yetersiz olduğu bilinir. Bir kısım araştırıcılar bunun sebebini, anormal bir protein veya hormon üreterek doyma hissinde bozukluğa yol açan,metabolizma hızını azaltan ve kalıtımla geçen bir gene bağlarlar.

1990’lı yılların ortalarında ‘Leptin’ adı verilen bir hormonun varlığından söz edildi. Şişmanlığa yol açtığı iddia edilen bu hormonun, çok az şişman insan ile ilişkili olduğu 2001 yılında yapılan araştırmalar sonunda bulundu. Böylece bu iddia da çöpe atılmış oldu.

Şişmanlarda Mitokondria Sorunu

Bir başka iddiaya göre ise, şişman insanlarda enerji sarf edilmesini sağlayan ve hücrede bulunan merkezin (Mitokondria) çalışmasında bozukluk meydana gelir. Hücre seviyesindeki bu farklılık anneden genetik yolla ge çer. Bu bulgu da, annenin kilosu ile çocuğun kilosu arasındaki çok yakın iliş kiyi açıklaması bakımından son derece anlamlıdır.

1995 yılında karın bölgesindeki yağ dokusunda, şişmanlıkla ilgili bir fak tör tespit edildi. Bu faktörün bozukluğunda yağların yakılması azalıyor ve kilonun artmasıyla şişmanlık tablosu meydana geliyordu. Bu bozukluk ayni zamanda metabolik hızın yavaşlaması ile birlikte bulunuyordu. Bu faktörle rin bir araya gelmesi de kolayca kilo almaya yol açıyordu. Yapılan araştırmalar sonunda bu bulguya çok az şişman kişide rastlanılmıştır.

obezite-tedaviDünyada Obezite ve Şişmanlık

Buradan da anlaşıldığı gibi ortaya atılan bazı iddiaların şişmanlığı açıklamaktan uzak olduğunu görüyoruz. Dünyada çok yoğun bir şekilde şişmanlığın sebepleri ve tedavisiyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Bilimsel araştırmalar devam edecek ve bir müddet sonra obezite’nin (şişmanlık) bir çok yönü açıklığa kavuşturulacaktır.

  • İnsanlarda yaşamı devam ettirme içgüdüsünün bir sonucu olarak fazla gıda tüketme eğilimi vardır.

Bilimadamlarının İlginç Sonuçları

Bazı bilim adamları bu davranışın, ilk çağlarda avcılık ve toplayıcılık yapan insanın, elindekilerin önemli bir bölümünü tüketerek yağ depolamak isteğinden kaynaklandığını iddia ederler. Bu davranış biçiminin kalıtımsal olup olmadığı konusunda kesin delillere sahip değiliz.

  • Geleneksel alışkanlıklara bağlı olarak, bazı ülkelerde yağlı yiyeceklerin, diğer gıda maddelerine göre daha fazla tüketildiğini görüyoruz.

Bu tür zen gin kalori kaynaklarıyla beslenme alışkanlığı kolayca kilo almaya yol açabili yor. Ülkemizin de büyük bir bölümünde yağ ve karbon hidrat oranı yüksek olan gıda maddelerinin kullanılması, bu bölge insanlarının önemli bir bölümünün fazla kilolu olmalarına yol açıyor.

Şişmanlık Kalıtsal'mı ?

Kalıtsal özelliklerin kilo almayla olan yakın ilişkisi şişman insanları korkutmamak.

Kalıtsal olarak kilo almaya yatkın kişilerin, verilen sağlıklı beslenme programını uygulamaları sonunda normal kilolarına gelmeleri hiç de zor değildir. Tedavide başarıyı getiren en önemli etken, verilen programın sonuna kadar disiplinli ve düzenli bir şekilde uygulanmasında yatar.

kadin-obeziteTedaviyi Yarıda Bırakan Obezler

8-10 Ekim 2004 tarihleri arasında yapılan uluslar arası katılımlı 111. Ulusal Akupunktur Kongresinde benim tarafımdan sunulan bilimsel araştırmanın sonuçları da yukarıda verilen bilgileri doğruluyor. 929 obez hastanın dosyalarının incelenmesi sonucunda, sadece 250 kişinin tedaviyi tamamladığını görüyoruz. 230 kişi sadece ilk muayeneye gelmişler ve tedaviye devam etmemişler.

Olguların 639 tanesinin anne veya babalarında veya hem anne hem de babasında şişmanlık yakınması vardı. (% 68.7) 365 kişinin ailesinde di yabet tespit ettik. (% 39.2) Bizim toplumuzun genetik yapısı hakkında edinmiş olduğumuz bu bulguların dünya literatürü ile de uyumlu olduğunu görüyoruz.

avatar
1 Yorum konuları
0 Konu cevapları
0 İzleyiciler
 
En çok tepki verilen yorum
En yeni yorum dizisi
1 Yorum yazarları
oyalama Son yorum yazarları
En yeniler Eskiler En popüler
oyalama
Ziyaretçi
oyalama

Böyle Kalçam olsun bin lira borcum olsun ?